Geen categorie

Luisterverhaal Driekoningen i.p.v. Kinderdriekoningenspel, 5 januari om 9.30 uur

Print this entry

Beste mensen,
We keken ernaar uit om op zondag 5 januari met z’n allen te kunnen genieten van de opvoering van het Driekoningenspel door de kinderen. Helaas zijn er dit keer te weinig spelers om het spel in te studeren en op te voeren. De kinderen kunnen wel om 9.30 uur in twee leeftijdsgroepen naar een verhaal luisteren dat in het teken staat van de driekoningentijd, als voorbereiding op de zondagsdienst voor de kinderen om 10.00 uur.
Na de mensenwijdingsdienst, om 11.45 uur, houdt Hilde Cauwenbergh voor volwassenen een korte inleiding (ongeveer 20 minuten) over ‘Goud, wierook en mirre’.

Beschouwingen in de Kersttijd: Het beeld van de Madonna

Print this entry

Op zondag 29 december van 11.50 tot 12.30 uur kijken we naar het beeld van de Sixtijnse Madonna van Rafael (Dresden). Dit ervaren kan iets in ons wekken van waaruit wij als mens mee in kunnen stemmen met de offerzang zoals het in het invoegsel deze Heilige Nachten iedere mensenwijdingsdienst klinkt.

Vrijdag 3 januari van 10.30 tot 11.10 uur verdiepen we deze ervaring door beelden in ons op te nemen van de zogenaamde Tronende Madonna met voorbeelden uit de vroegchristelijke en Romaanse kunst (uit onder andere Catalonië).

Kerstontbijt en kerstliederen zingen, 25 december 8.30 uur

Print this entry

Na de dienst in de dageraad is er een kerstontbijt in de gemeentezaal. Direct aansluitend, nog vóór de kerstdienst voor de kinderen, zingen we traditionele kerstliederen met elkaar.

Kerstspel voor jong en oud, 21 december 17.00 uur

Print this entry

Tis wonder hoe ment keert of wendt…De kompanij zoekt het godskindekijn. Die zoektocht is begonnen met de repetities waar we met vallen en opstaan – past erop so glad als een spiegel! – het spel tot leven proberen te brengen. Al zingend en struikelend over de eigenzinnige woorden komt het kerstspel tot leven. U bent van harte uitgenodigd om de uitvoering mee te maken in de kerk of op zondag 22 december om 15.00 uur in Orion.

Seniorenochtend, 27 september, 10.00-12.00

Print this entry

Vier keer per jaar komen we op een vrijdagochtend bij elkaar. Voor en na de koffiepauze is er een inhoudelijke bijdrage. De thema’s zijn respectievelijk de vier aartsengelen en verhalen uit het Oude Testament.
Contact: Letty Stap, T: 010 – 236 28 82

Zomercursus Triniteit, 7, 8 en 9 augustus 2019

Print this entry

Het wezen van de Triniteit
Elke ochtend na de mensenwijdingsdienst wenden we ons één van de aspecten van de Triniteit toe. Na de inleiding en het gesprek volgt een kunstzinnig gedeelte waarbij telkens een andere discipline op de voorgrond treedt. Lous Roodnat, Sonja Stegeman en Laura Bargmann zijn daarbij onze gids.
woensdag 7 augustus: de Vader – boetseren
donderdag 8 augustus: de Zoon – scheppen vanuit de kleur
vrijdag 9 augustus: de Heilige Geest – spraak
De mensenwijdingsdienst begint om 9.30 uur en na de koffie werken we van 10.45 uur tot 12.15 uur.

Koor Collegium Caccini, 23 juni, 12.00

Print this entry

Collegium Caccini, een koor bestaande uit 5 sopranen, 5 mezzo-sopranen en 5 alten, zingt voor u o.l.v. van onze Russische dirigente Anastasiya Bouwmans-Preyn, met pianobegeleiding van Yolande van den Berg, ‘A little jazz mass’ van Bob Chilcott en natuurlijk ook iets Russisch.  
Uw donatie na afloop komt ten goede aan de renovatie van de gemeentezaal van onze kerk.

18 aprl 10.40 uur: Lezing ‘Een daad van liefde’

Print this entry

Voordracht op Witte Donderdag 19 april na de mensenwijdingsdienst 
Onder dit gesternte wil ik graag de gebeurtenissen van de Goede Week behoedzaam aftasten. Rudolf Steiner spreekt in zijn voordracht in Oslo op 2 oktober 1913 over de innerlijke belevenis van de apostel Petrus:
‘Nu wist Petrus dat Jezus aan het kruis gestorven was en dat dit sterven eigenlijk een geboorte was. De geboorte van die geest die zich als alomvattende liefde uitgegoten had in de zielen van de bij het pinksterfeest verzamelde apostelen…. In waarheid was deze dood, waaraan oneindig lijden voorafging, de geboorte voor de hele aarde van wat voordien overal buiten de aarde voorhanden was: de alomvattende kosmische liefde.’ (GA 148)
Wat kan een vruchtbare manier zijn om met het grote lijden in de wereld om te gaan, zodat het ook in ons kan leiden tot de geboorte van een steeds groter wordende liefde?
Hilde Cauwenbergh

Seminar:  Man- Vrouw in Gemeenschap, 16 feb. 09.30/10.30

Print this entry

met Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië.

Man – Vrouw in het licht van cultuurverschillen enerzijds en veranderende maatschappelijke verhoudingen anderzijds.  In een tijd waarin traditionele man-vrouw rolpatronen veranderen, kan het zinvol zijn om je te verdiepen in de verschillende opgaven en uitdagingen die bij het vrouw- of man-zijn horen. Het is de bedoeling van Maarten de Gans om zoveel mogelijk in te gaan op vragen van de deelnemers zelf.

Programma: 

9.30 uur mensenwijdingsdienst in het Spaans

10.45 uur tot 15.45 uur seminar in 4 sessies

Verzorgde lunch met brood en soep

Uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor de priesterseminaristen uit Zuid- Amerika.

Aanmelden: bij Steven Wouters, steven.wouters@hetnet.nl, T: 06 108 14297

 

Driekoningenspel, 12 jan, 20.00 uur, onder voorbehoud

Print this entry

De spelersgroep van de vrijeschool Delft voert voor ons het Driekoningenspel op.

Dit is het spel van de Epifanie, de openbaring des Heren, en de aanbidding van de Koningen. De Koningen gaan op weg de ster volgend, maar ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. Zij brengen hun geschenken mee: goud, wierook en mirre; in de tijd ontwikkelde krachten van wijsheid, offergave en genezing.
Maar Herodes, de tiran, heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de hoofdman goud, nee, zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe Koning wordt geboren. De hoofdman sluit dit drama af in diepe verwarring en innerlijke ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd tussen licht en donker.
Maar tot slot wenst de engel ons, van God de almachtige, een goede nacht.