Bijeenkomsten

 

Jaarfeestvieringen voor kinderen en hun ouders

 

Paastuintje voor de kinderen, 31 maart 9.15 uur
Graag willen we samen met de kinderen weer het paasfeest vieren. Bij de paasochtend hoort het beeld van enkele vrouwen die aankomen bij het graf, een in de rotsen uitgehouwen grot. Deze grot bestond uit twee ruimtes, waarvan de achterste de eigenlijke opbaringsruimte was. Daar was het lichaam van Christus neergelegd. Maar op die plaats verkondigen engelen dat Christus daar niet meer te vinden is omdat hij uit de dood is opgestaan.
In ons paastuintje mogen de kinderen ook een donkere grot binnengaan. Ook zij ontmoeten daar een gestalte als een engel die tot ieder kind een korte boodschap uitspreekt en als teken van het nieuwe leven een gele paasbloem geeft die eveneens de boodschap brengt dat de dood wordt overwonnen.
Ieder kind is welkom om eerst te luisteren naar een paasverhaal en dan de spannende tocht door de donkere paasgrot te gaan. Ook mag het gezaaide en opgekomen graan weer worden meegebracht. En wie weet worden we voor ons vroege opstaan zelfs beloond door een bezoek van de paashaas! Daarna komen we terug in de gemeentezaal en sluiten daar af voordat in de kerk de zondagdienst voor de kinderen plaatsvindt.

 

Pinksterviering voor de kinderen, 19 mei 9.30 uur
Nadat de hele weg is afgelegd van Advent tot Pasen en Hemelvaart is Pinksteren van oorsprong het feest van een nieuwe gemeenschap. Het is ook een feest van innerlijke warmte en licht dat tot uitdrukking komt in de vlammen. Wij vieren dit feest op een ingetogen manier: de kinderen ontsteken twaalf kaarsen waarbij iedereen in stilte denkt aan een dierbaar mens die om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn. En we voelen keer op keer hoe de kring wijder en wijder wordt.

 

Bijeenkomsten

 

Uitvoering Vondelkoor, 26 maart 20.00 uur
Ook dit jaar wordt het muziekstuk ‘Die sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck weer uitgevoerd door het Vondelkoor.
Dit keer op dinsdag in de stille week in plaats van op Goede Vrijdag zoals voorgaande jaren. Dit prachtige stuk zal ook zeker op deze dag in de stille week een mooie opmaat voor Pasen zijn.
Dirigent Hans Barkmeijer
Pianiste Aliya Yshakova
Vrijwillige bijdrage richtbedrag 10 euro.
Iedereen is van harte welkom!
Lous Roodnat

 

Pilatusspel, 30 maart 19.30 uur
Op zaterdagavond voorafgaand aan Pasen wordt het spel ‘De vraag van Pilatus’ opgevoerd. In dit spel in drie bedrijven van Johannes Heymann-Mathwich, het proces, de kruisiging en de opstanding, raakt Pilatus vertwijfeld tussen wet- en regelgeving, plaatselijke cultuur, religie, fanatisme en eigen geweten. Pilatus, zijn vrouw Claudia Procla en zijn hoofdman Rufus worstelen met de vraag wie Jezus Christus is. Die worsteling kan worden samengevat in de vraag van Pilatus: ‘Wat is waarheid?’
Bernadette Greeve

 

Jeugdwijding, 7 april 10.30 uur
De jeugdwijding is voor kinderen van veertien jaar en wordt in de Paastijd voltrokken. Het is het enige sacrament dat zo specifiek in een bepaalde tijd van het jaar wordt geplaatst. Op de weg door het leven komt ieder mens zowel gebeurtenissen tegen die hem ‘nieuw leven’ schenken als dingen die vragen om los te laten en afscheid van te nemen. Ze geven ervaringen van verdriet en vreugde. Bij volwassen worden hoort dat je leert te accepteren dat zowel vreugde als leed een heel eigen plaats hebben in het leven van jezelf en van anderen. Dat deze twee mogelijk zelfs helpers zijn op onze levensweg. In de jeugdwijding ontvangen de kinderen een zegen voor wat ze aan het einde vanaf hun kindertijd steeds meer zullen gaan herkennen als het gaan van hun eigen weg.
Het sacrament van de jeugdwijding vormt een onlosmakelijk deel met de mensenwijdingsdienst waarin de jeugdwijdelingen voor het eerst de communie ontvangen. Op deze zondag zal er verder geen gemeentecommunie zijn. Na de dienst is er een samenkomst in de gemeentezaal en zullen we de jeugdwijdelingen feestelijk ontvangen.
Vijf kinderen zijn in de afgelopen tijd op de jeugdwijding voorbereid. Drie uit de Rotterdamse gemeente, één uit gemeente Driebergen en één uit de gemeente Den Haag:
Wessel van Mil, Nunya Dingena, Noya van Montfoort, Pieter Roest Crollius en Isa Asard.

 

Bezield bewegen met Christine Dekkers- Mundschin, 10 april 10.45 uur
Deze ochtend zullen we samen met euritmiste Christine motieven van Pasen bewegend ervaren.
De vormen en bewegingen zijn eenvoudig; ook voor mensen zonder
euritmie-ervaring. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!
Vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van vijf euro.

 

De Witte Jongeling- het raadsel van Ravenna, kunstbeschouwing, 14 april 11.45 uur
Op deze zondag zal Karel-Jan Tolsma na de dienst een kunstbeschouwing houden van een serie mozaïeken in de basiliek Sant’ Appollinare Nuovo in Ravenna. Op deze goed bewaard gebleven mozaïeken is Christus steeds afgebeeld vergezeld van een wit geklede gestalte en wel in zo’n nabijheid dat ze zelfs vaak samen drie benen hebben. Ook in het evangelie vinden we aanduidingen van deze verschijning naast Christus en zijn discipelen.

 

Pinksterviering in Delfgauw, 19 mei vanaf 11.30 uur
Op deze Pinksterzondag zijn we na de dienst hartelijk welkom in de tuin van familie Roest Crollius in Delfgauw voor een Pinksterviering met muziek, verhaal, eten en drinken.
Voor vervoer zal te zijner tijd een lijst op het prikbord worden gehangen met vraag en aanbod van beschikbare plekken in auto’s.
Adres: Ackerdijkseweg 24, 2645 EB Delfgauw.

 

Hemelvaartbeschouwing ‘Hemelkrachten op aarde’, 12 mei 11.45 uur
Christus wordt in het credo in de mensenwijdingsdienst een volbrenger genoemd en de ‘heer van de hemelkrachten op aarde’. Als volbrenger die de mens daarin voorgaat, maakt hij het ons mogelijk om ons op een nieuwe wijze zowel met de hemel- als met de aardeontwikkeling te kunnen verbinden. Hoe hebben de discipelen het oer-Hemelvaart beleefd en welke betekenis heeft het vieren van dit christelijke feest nu en voor onze toekomst? Inleiding door Karel-Jan Tolsma en mogelijkheid tot vragen en gesprek.

 

‘Wandelen met Christus’ door het jaar heen
De kringgesprekken in de tijd van kerst en van Epifanie liggen achter ons.
Geheel andere gebeurtenissen staan ons te wachten bij onze wandeling met Christus door de komende tijd heen: de lijdenstijd, tijd van Pasen en Pinksteren.
– Wat kunnen we innerlijk aan en in deze tijden beleven?
– Kunnen we hier iets van terug vinden in de wereld om ons heen?
Ook nu zullen naast de opmaat het epistel en de perikopen een plek hebben in de gesprekken. Zingen doen we ook!
6 april Pasen
18 mei Pinksteren
Wil je deelnemen aan de gesprekskring dan ben je welkom op genoemde zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur, vooraf is er gelegenheid voor thee en koffie.
Rudolf van Lierop