Bijeenkomsten

Zomercursus rond het thema metamorfose: zien en ervaren

vier woensdagochtenden van 10.40 tot 12.00 uur
12, 19 en 26 juli – met Miriam van Osch
9 augustus (tot 12.30 uur) – met Karel-Jan Tolsma
Metamorfose betekent omvorming, waar een vorm zo in beweging wordt gebracht, dat er uit het oude een nieuwe vorm kan ontstaat. We kunnen metamorfose vinden in de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen innerlijk. Met verschillende zintuigen nemen we metamorfose waar. Bijvoorbeeld in het waarnemen van vorm en kleur, in klank en muziek, met onze tastzin en in de beweging. Deze zomerperiode zullen we op vier woensdagochtenden bezig gaan met het leren waarnemen en ervaren van metamorfose. We zullen dat doen via de weg van de Goetheanistische fenomenologie en door kunstzinnig bezig te zijn.

 

Concert van het Parzival Trio, 6 augustus 11.45 uur
Na de mensenwijdingsdienst is er een strijkconcert, opgevoerd door drie jonge muzikanten uit Duitsland. Vanuit hun verbinding met de Christengemeenschap bieden zij ons een concert aan. Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Zij zijn dankbaar voor een vrijwillige bijdrage. Meer informatie staat op hun website: www.parzivaltrio.de.

 

Open Monumentendag, 9 september 10.00 tot 17.00 uur
Op deze zaterdag zet de Michaëlkerk haar deuren open voor wie altijd al wilde weten wat achter die deuren schuilgaat en geïnteresseerd is in organische architectuur. Wie mee wil helpen vragen te beantwoorden en mensen rond te leiden, is welkom en kan zich melden bij Herman Gerrits, h.gerrits.nl@gmail.com.

 

Taakdragersochtend, 23 september 9.30 tot 12.00 uur
Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, zijn alle taakdragers welkom op deze hartverwarmende ochtend! Een uitnodiging volgt.