Bijeenkomsten

 

Bezield bewegen in de Adventstijd, 14 december 10.40 uur
Op deze ochtend zullen we, onder leiding van euritmiste Christine Mundschin, thema’s van de Advent verkennen.

 

Kerstspel voor jong en oud, 17 december 17.00 uur
Heyda, ho hee! Als je stijf bevroren bent, niet meer weet waar je neus staat en aldoor maar op de heide hebt gezocht terwijl het gerucht gaat dat je naar de Michaëlkerk kunt gaan om het kerstspel te beleven, kom daar dan ook naartoe! Eenieder die het wonder zelf wil aanschouwen, is welkom! Op 22 december om 14.00 uur wordt het kerstspel gespeeld in Cultureel Centrum Orion, Wollefoppenweg 91a, 3069 LX Rotterdam. Namens de kompanij, Egbert Melchior.

 

Ontbijt op kerstdag
Op kerstdag zelf vieren we met elkaar de drie diensten en tussen de tweede en de kerstdienst voor kinderen is er een ontbijt gevolgd door het zingen van kerstliederen. Er ligt een inschrijflijst voor wie mee komt ontbijten: daarop kan je ook aanduiden wat je zelf wilt meebrengen.

 

Het Mariageheim, 26 december 11.45 uur
Lang is Maria als ‘moeder Gods’ vroom vereerd. Karel-Jan Tolsma zal een opmaat houden over Maria als ziel van de Nieuwe Mens; in de zin dat zij tot helpster kan worden van de moderne mens die naar innerlijke autonomie streeft.

 

Gemeenteatelier in de kersttijd, 28 december 10.40 uur
Op deze ochtend in de kersttijd zullen we met aquarelverf een thema voor de kersttijd kleurrijk uitwerken. Karel-Jan Tolsma.

 

Cultische jaarsluiting, 31 december 17.00 uur
De cultische oudejaarsafsluiting is een korte dienst met een eenvoudige vorm waarin de overgang van het oude naar het nieuwe ook hoorbaar wordt in het lezen van het eerste hoofdstuk van Genesis en het lezen van de Proloog van Johannes, omlijst door muziek.

 

Kinderdriekoningenspel, 8 januari 12.00 uur
Dit Driekoningenspel, dat wordt opgevoerd door kinderen uit onze gemeente, ademt de sfeer van de kerstspelen uit Oberufer en is speciaal voor kinderen geschreven.

 

Evocatie ‘Tussen Kind en koningen’, 15 januari 11.45 uur
We houden deze ochtend rond het thema ‘tussen Kind en koningen’ een evocatie. Hierbij is iedereen is uitgenodigd om in de vorm van een gedicht, een toelichting op een kunstwerk, een korte inhoudelijke bijdrage of een muzikale inbreng iets aan de gemeente te schenken. Zo laten we samen een caleidoscoop ontstaan passend bij het Kind en de koningen.
Ieder die hieraan graag wil meewerken mag met mij contact opnemen. Dan ontstaat er uit de samenwerking een mooi programma. Hilde Cauwenbergh.

 

Driekoningenspel, 20 januari 20.00 uur
De spelersgroep van de Delftse Vrijeschool Widar zal dit spel van de Epifanie, Openbaring des Heren, en de aanbidding van de Koningen weer voor ons opvoeren. De Koningen gaan op weg de Ster volgend, maar ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. Zij brengen hun geschenken mee: goud, wierook en mirre. Dit zijn de in de tijd ontwikkelde krachten van wijsheid, offerbereidheid en genezing. Maar Herodes de Tiran heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de hoofdman goud, nee, zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe koning wordt geboren. De hoofdman sluit dit drama af in diepe verwarring en innerlijke ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd tussen licht en donker.

 

Zaaien van het graan, 26 maart 9.30 uur
Dit graan, meegenomen van Michaëls weegschaal, werd de kinderen toevertrouwd om het thuis te bewaren, de hele winter lang en nu komt het weer naar ‘huis’. En dit ‘huis’ is de donkere aarde waaraan het opnieuw toevertrouwd zal worden, zodat slechts korte tijd later al het grote wonder zal geschieden…Neem een potje aarde mee. Voor aarde en extra graan wordt door ons gezorgd.

 

Judas: vloek en zegen, opmaat met gesprek op palmzondag 2 april om 11.45 uur
Wie zich met Judas bezighoudt, komt voor raadsels te staan. Karel-Jan Tolsma zal op deze zondag voor Pasen een opmaat houden over deze door Christus gekozen leerling.

 

Gemeenteatelier in de Stille week, 5 april 10.40 uur
In de evangelielezingen van de stille week werken grote contrasten. Op deze ochtend zullen we met houtskool een zelfgekozen thema uitwerken. Karel-Jan Tolsma.

 

Uitvoering Vondelkoor, 7 april 20.00 uur
Op de avond van Goede Vrijdag zingt het Vondelkoor ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck.