Mededelingen

 

Bericht van de bibliotheek-in-de-kelder en de tweedehands boeken- verkoop
Dit voorjaar heeft de bibliotheek-in-de-kelder een grote uitbreiding gekregen. De toename van het aantal boekendozen in de kelder geeft op zichzelf niets prijs, maar de catalogus wel. In de catalogus vindt u de uitbreiding met een bijzondere collectie boeken uit de nalatenschap van Bart van der Leij.  We zijn Bart en de zoons van Bart dankbaar voor het gebaar dat zij hebben willen maken door zijn boekencollectie aan de Michaëlkerk te schenken.

Bart was een geïnteresseerd mens en kocht boeken die hem bij de vraag waar hij op dat moment mee leefde konden helpen. Daardoor heeft de bibliotheek nu een aantal (naslag)werken verkregen die gaan over de Dode Zee-rollen, de apocriefe Bijbelboeken, de gnosis, andere godsdiensten en verdere verdieping van de antroposofischechristologie.  Ook zijn er nu kunstboeken beschikbaar over diverse onderwerpen in de kunstgeschiedenis. De catalogus vindt u bij de mandjes met de tweedehands boeken. Kijk de catalogus eens door en als u een boek wilt lenen, dan kunt u contact opnemen via de mail of app en zoek ik het boek voor u op.

Een aantal boeken uit de collectie die Bart aan de kerk heeft geschonken, stond al in de bibliotheek. Deze boeken zijn, in overleg met de zoons van Bart, beschikbaar gekomen voor de tweedehands verkoop. Aan het leegraken van de mandjes te zien, heeft u die boeken al ontdekt, maar de mandjes kunnen nog steeds aangevuld worden. Volgens de wens van Bart gaat de opbrengst van deze verkoop in zijn geheel naar de nieuwbouw van de kerk.

Marjan Keuter, T: 06-42081560, E: marjankeuter@gmail.com.

 

Waakgroependag, 26 oktober in Amsterdam
Op 26 oktober wordt er een landelijke Waakgroependag georganiseerd in de Andrieskerk in Amsterdam. De dag is voor mensen die voor de gestorvenen waken of belangstelling hebben voor het waken. Verdere informatie over het programma en de inhoud van de dag volgt in de loop van de tijd. Ideeën, wensen en behoeften kunnen tot eind juni worden doorgegeven aan Jan Neels. Verder staat hij ook iedereen die vragen heeft graag te woord.
Jan Neels, T: 06 53 45 38 86, E: Jan.Neels@xs4all.nl.

 

Nieuw rekeningnummer

Onlangs hebben we als Christengemeenschap Rotterdam een zelfstandige inschrijving bij de Kamer van Koophandel gedaan. Het gevolg hiervan is dat één van de rekeningnummers bij de Triodosbank binnenkort zal vervallen. Heb je dus een automatische overschrijving ingepland staan op dat rekeningnummer pas dit dan aan en let bij komende overschrijvingen goed op! Het goede rekeningnummer, dat blijft bestaan is: NL23 TRIO 0254 6661 40.

 

Open Monumentendag, 14 september 10.00 tot 16.30 uur
Ook dit jaar neemt de Michaëlkerk weer deel aan de Open Monumentendag. Zaterdag 14 september openen we de deuren. Tussen 10.00 en 16.30 uur ontvangen we dan bezoekers. Vorig jaar hadden we een druk jaar, 65 gasten maar liefst, dus of we dit gaan evenaren? In ieder geval kunnen we er alleen een succesvolle dag van maken als er voldoende mensen zijn die mee willen helpen met ontvangst en rondleiding. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu wel de sleutel van de nieuwe vleugel, dus we zullen met de bouwgroep kijken welk deel dan zonder dat we gevoelige bouwprocessen verstoren, kan worden getoond. Ons oorspronkelijke gebouw is een jong monument, en kijkend naar wat de nieuwe aanbouw aan potentie heeft, is dit deel over 50 jaar ook vast een integraal onderdeel van het historische ‘ensemble’ zoals ze dat zo mooi noemen. Met dezelfde inzet als de afgelopen jaren wordt het vast een mooie dag. Aanmelden kan via een mailtje aan mij.
Herman Gerrits, hermangerrits@proton.me.