Mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdienst aan het altaar is een eucharistieviering, wat betekent: dankzegging. Zij is het sacrament van de gemeenschap van mensen, die in naam van Christus bijeen is. In de mensenwijdingsdienst, in de substanties van brood en wijn en in de zegen wordt Christus aanwezig gedacht en ook heel concreet aanwezig gesteld. In de mensenwijdingsdienst zoeken de aanwezigen de ontmoeting met Christus. De communie wordt uitgereikt onder twee gedaanten: brood en wijn. De mens en het mens-zijn worden hier geheiligd, gewijd. Vandaar ook de naam: mensenwijdingsdienst. De naam geeft letterlijk aan wat bedoeld is: wijding van de mens.

Iedereen, vanaf 14 jaar, kan aan de mensenwijdingsdienst deelnemen en desgewenst ook aan de communie. Deelname aan de communie is niet verbonden aan het lidmaatschap van de Christengemeenschap.

In Rotterdam wordt de dienst wordt niet alleen op zondagochtend gehouden, maar ook op woensdag- en vrijdagochtend, op de onderstaande tijdstippen:

o zondag om 10.30 uur,
o woensdag om 09.30 uur,
o vrijdag om 07.30 uur.

Voor de precieze data en eventuele uitzonderingen, zie de rubriek Agenda.