Periodiek Aan de Stroom

Vanuit de Michaëlkerk wordt, aan diegenen die hier belangstelling voor hebben, onder de naam Aan de Stroom een digitaal periodiek verzonden met korte teksten, gedachten, gedichten, gebeden of spreuken. De naam Aan de Stroom vindt onder andere aansluiting bij de levensstroom van waaruit de teksten stammen en de situering van Rotterdam aan de Maas. Aan de Stroom verschijnt in principe elke veertien dagen. In sommige perioden zoals tijdens de adventstijd kan Aan de Stroom vaker verschijnen, in andere perioden zoals tijdens de zomervakantie kan de frequentie lager liggen.

Het digitaal ontvangen van Aan de Stroom is in principe gratis. Mocht u uit waardering hiervoor een financiële schenking willen doen, dan besteden we deze schenking aan de bouw van de kapel achter de Michaëlkerk. U kunt een eventuele bijdrage onder de naam Aan de Stroom overmaken op rekening: NL23 TRIO 0254 6661 40 t.n.v De Christengemeenschap Rotterdam.

Aanmelden voor de digitale ontvangst van Aan de Stroom is mogelijk via: michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Ideeën voor Aan de Stroom zijn altijd welkom, u kunt deze eveneens e-mailen naar: michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Aan de Stroom is een uitgave van De Christengemeenschap Rotterdam.
De redactie wordt gevormd door: Ignaz Stegeman, Hilde Cauwenbergh en Karel-Jan Tolsma.