Opmaat

 

Licht en warmte

 

De Sint Jansdag (24 juni) is in de loop van het jaar in alle opzichten de tegenpool van de kerstnacht. Waar we met Kerstmis het stille kaarslicht en de behaaglijke warmte binnen beleven, zijn in de Sint Janstijd het licht en de warmte juist buiten waar te nemen. En met het volksgebruik van de Sint Jansvuren, wordt zelfs de laatste rest koelte en duisternis verdreven

Zoals Johannes de Doper te vergelijken is met een offervlam, die licht en warmte schenkt, en zich zelf daarbij opoffert – ‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’- zo kan ieder mens een vlam voelen wanneer hij in gebed bewustzijnslicht en liefdeswarmte in zich opwekt.

Hoe vaak horen wij niet de mening, dat het licht van de kennis en de warmte van de liefde elkaar uitsluiten: ‘liefde maakt immers blind’ en bij kennis moet men ‘het hoofd koel houden’.

Maar juist het vuur laat zien dat beide elementen wel degelijk verenigd kunnen worden. De uitspraak van Leonardo da Vinci: ‘Kennis van iets wekt liefde ervoor; hoe nauwkeuriger de kennis, des te vuriger de liefde’ kan tot een levenservaring worden wanneer lichtvolle gedachten en warme gevoelens niet slechts oplichten, oplaaien en vergloeien, maar tot daad leiden, een daad uit waarheid en liefde.

 

Uit: ‘In de stroom van het jaar’

Arie Boogert en Maarten Udo de Haes