Contact

Algemeen
De Michaëlkerk is gelegen aan het adres:          Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam.
Via e-mail is de Michaëlkerk bereikbaar op:        michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Bestuur, exclusief het convent
Reinout Wissenburg, voorzitter.
Hanske Rijpma, secretaris.
Rudolf van Lierop, penningmeester ad interim.
Aukje van Dam, bestuurslid.
Arjan van den Oever, bestuurslid.
Tom Peetoom, bestuurslid.

Programmacommissie
Renske van Pomeren.

Adressenbestand
Het adressenbestand van leden en belangstellenden wordt bijgehouden door Cocky Warrens.