Omgang persoonsgegevens

 

De Christengemeenschap Rotterdam legt contactgegevens vast van leden en belangstellenden.

Voor een goede werking van de gemeenschap, die we met elkaar vormen zijn individuele gegevens op verzoek vrijelijk beschikbaar voor leden. Ze worden niet verstrekt aan derden.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid. Stuur daarvoor een e-mail naar: michaelkerkrotterdam@gmail.com.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Lees hier ons Beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG Christengemeenschap Rotterdam.