Kinder- en jeugdkampen

Elk jaar organiseert de Christengemeenschap in Nederland en België voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen ongeveer negen kampen. De kampen zijn onderling heel verschillend. Zo is er een internationaal kamp voor jongeren, een gezinskamp en een winterkamp in de bergen. Zoals bij de verhalen op zondag is de opbouw en structuur van de kampen gebaseerd op eerbied voor de wereld boven, onder en om ons heen.

 

 

Waarom organiseert de Christengemeenschap deze kampen? Het directe doel is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige vakanties. Daarin staat het vormen van gemeenschappen centraal: ruimte scheppen voor vriendschap, verbondenheid, aandacht voor de ander, je betrokken voelen bij elkaar. Door alles wat je samen meemaakt, vorm je op kamp gaandeweg steeds meer een echte gemeenschap. Je gaat anderen steeds beter zien, je voelt jezelf gezien en kunt ervaren: ja, hier mag ik mezelf zijn, zijn wie ik ben. Op kamp ontmoet je nieuwe mensen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. En zo draagt ieder kamp kiemen voor de toekomst in zich. Ieder levenslot heeft daarin zijn eigen plek.

Een binding met de Christengemeenschap is geen voorwaarde voor het deelnemen aan de kampen.

Voor meer informatie, ga naar: www.helioskampen.nl .