Zondagsdienst voor de kinderen

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is er eenmaal in de veertien dagen een kinderdienst van een kwartier, aanvang 10.00 uur. Hieraan voorafgaand, van 9.30 – 9.55 uur, wordt een verhaal verteld aan twee leeftijdsgroepen, namelijk voor kinderen uit de klassen 1-3 /groepen 3-5 en aan kinderen uit de klassen 4-6 /groepen 6-8. Voor de data waarop er een zondagsdienst voor de kinderen is, zie de rubriek Agenda. Meer informatie over de zondagsdienst voor de kinderen en religieuze ontwikkeling vindt u onder de rubriek Kinderen en jongeren.