Religieuze ontwikkeling

Graag ondersteunt de Michaelkerk ouders bij de religieuze ontwikkeling van hun kinderen. Vanouds is met religie verbonden: de weg naar de hemel vinden. Bij kinderen gaat het er juist om dat zij de weg naar de aarde vinden. En wel op zo’n manier dat de geestelijke wereld die we ontmoeten in mensen, dieren, planten en stenen worden herkend met bewondering en eerbied.

De religieuze ontwikkeling van de kinderen wordt ondersteund door het vieren van de jaarfeesten met kinderen, de verhalen op zondag, de zondagsdienst voor de kinderen en de voorbereiding op de jeugdwijding.