Activiteiten

 

Brongroep, eerste maandagmiddag van de maand
13.30 tot 15.00 uur

De brongroep is gestart met de verdiepende vraag naar hoe in deze tijd de Christengemeenschap versterkt kan worden. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar de bronnen die het ontstaan van de Christengemeenschap beschreven en hebben gelezen en gesproken over de impulsen, ontwikkelingen en de moeilijkheden die dat met zich meebracht. Na het lezen van de voordracht van Peter Selg in het boek ‘Mensenwijding’, waarin hij het ontstaan van de Christen-gemeenschap beschrijft, zijn we toe aan het tweede deel van het boek dat ingaat op het wezen van de Christengemeenschap: ‘Wederkomst’. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contact: Marjan Keuter, T: 06 42 08 15 60

 

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
10.30 tot 12.00 uur

Al jaren leest de groep de brieven. Vorig jaar hebben we het boek Paulus van Emil Bock bestudeerd wat een waardevolle aanvulling bleek te zijn. Dit jaar zijn we opnieuw gestart en wel met de Handelingen van de apostelen, toegeschreven aan Lucas. Hierin wordt verhaald over de reizen van Paulus in Klein-Azië. Regelmatig wordt het boek van Emil Bock erbij opengeslagen voor een verdieping van de teksten. In alles blijkt Paulus een bijzonder mens voor de verspreiding van het christendom. Wij nodigen je uit op om je aan te sluiten bij onze groep om er getuige van te zijn!

Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20

 

Gouda, evangelieochtend, dinsdagochtend, eenmaal per maand
10.30 tot 12.00 uur

Wij komen bijeen in Huize Rietbergen met Karel-Jan Tolsma voor een studie- en gespreksgroep over het Markus-evangelie. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Contact: Annieck Rietbergen, T: 06 34 16 27 96

 

Leven met de perikopen, woensdagochtend om de twee weken
10.40 tot 12.00 uur

Vanaf de Michaëltijd begint Miriam van Osch een nieuwe doorlopende werkgroep waarin de perikopen centraal staan.

Er zijn veel verschillende manieren om met evangelieteksten te leven en om te gaan. We kunnen een inhoud met ons denken doordringen, we kunnen vragen stellen aan een tekst, we kunnen zoeken naar een stemming of een innerlijk gebaar, maar ook door met een evangelietekst kunstzinnig bezig te zijn kunnen we tot verdieping komen. In deze werkgroep zullen we proberen of we met elkaar de inhoud van de perikopen op verschillende manieren kunnen bewegen om de beelden van het evangelie zo een stukje dichterbij te brengen.

We kunnen ingaan op vragen als:

  • Hoe verhoudt een evangelietekst zich tot de tijd van het jaar?
  • Hoe volgen de perikopen elkaar op?
  • Wat voor een ontwikkeling gaan we met de perikopen door het jaar?
  • Herken ik deze beelden in mijn eigen leven?
  • Waar spiegelen zich de evangelieteksten in de menselijke biografie?

Deze werkgroep zal om de week op woensdagen plaatsvinden om 10.40 uur. De eerste keer is op 4 oktober. Omdat er iedere keer een ander evangelie centraal staat is het ook mogelijk om losse bijeenkomsten te bezoeken.

Contact: Miriam van Osch, T: 06 81 89 43 02

 

Bijeenkomst ‘rondom het sterven’, woensdagochtend
10.40 tot 12.00 uur

Drie keer per jaar bespreken we diverse onderwerpen rondom het sterven. Het gespreksthema van elke volgende bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald. De komende keer zullen wij spreken over de voorbereiding op de allerlaatste levensfase. Je kunt vrij deelnemen en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Contact: Karel-Jan Tolsma, T: 06 48 11 87 87

 

Ministrantenbijeenkomst, woensdagochtend
10.40 tot 12.00 uur

De ministranten komen rondom hun specifieke taken drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan inhoudelijk en praktisch gewerkt. We bespreken met elkaar de twaalf zintuigen en hoe we vanuit deze zintuigen de dienst telkens anders kunnen ervaren.      

Het convent

 

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
19.30 tot 21.00 uur

We lezen het boek ‘Het evangelie naar Johannes: esoterische achtergronden’ (GA 103/ Uitgeverij Vrij Geestesleven WV-C7). De indeling van de avond is: opmaat, samen lezen van de tekst, gesprek, afsluiting. Nieuwe leden voor de leesgroep zijn van harte welkom. Kom gerust een keer ‘kennismaken’.

Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02

 

Gespreksgroep ‘Tijdgenoten onderweg’, donderdagmiddag om de drie weken
16.00 tot 17.30 uur

In deze gespreksgroep proberen we door de bespreking van bepaalde literatuur en eigen ervaringen meer inzicht te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe we ons daartoe kunnen verhouden. De afgelopen jaren hebben we de boeken “Homo universalis” van Klaas van Egmond en “Tijdgenoten onderweg” van Christine Gruwez besproken. Daarna hebben we met elkaar gedeeld hoe ieder van ons zich als ’tijdgenoot onderweg’ ervaart of heeft ervaren. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

Contact: Kees van Drunen, E:  kees.v.drunen@planet.nl

 

Leesgroep ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’, laatste vrijdag van de maand
10.30 tot 12.00 uur

Na de verkennende gesprekken ‘Oud zijn, een nieuw levensgebied’ zijn we begonnen het boek ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’ met bijdragen uit het werk van Rudolf Steiner te lezen en in gesprek te verdiepen. Je bent van harte welkom!

Contact: Gerda van Asch, T: 010 – 420 55 35

 

Seniorenochtend, vrijdagochtend
10.00 tot 12.00 uur

Mocht je geïnteresseerd zijn om als nieuwe deelnemer de rijkdom van de seniorenochtenden te ontdekken, geef dan je naam door aan één van ons. Dan ontvang je ook de uitnodigingsbrief waarin het programma staat. De volgende bijeenkomst zal zijn op 13 oktober.

Het convent