Activiteiten

 

Brongroep, eerste maandagmiddag van de maand
13.30 tot 15.00 uur
De brongroep is gestart met de verdiepende vraag naar hoe in deze tijd de Christengemeenschap kan worden versterkt. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar de bronnen die het ontstaan van de Christengemeenschap beschrijven en hebben gelezen en gesproken over de impulsen, ontwikkelingen en de moeilijkheden die dat met zich meebracht. Na het lezen van de voordracht van Peter Selg in het boek ‘Mensenwijding’, waarin hij het ontstaan van de Christengemeenschap beschrijft, zijn we toe aan het tweede deel van het boek dat ingaat op het wezen van de Christengemeenschap: ‘Wederkomst’. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Sonja Stegeman, T: 010 – 795 47 77

 

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
10.30 tot 12.00 uur
De groep heeft onlangs een herstart gemaakt met de brieven.
Regelmatig nemen we een zijstap naar het boek ‘Paulus’ van Emil Bock. Zijn heldere uitleg en toevoegingen zorgen voor een extra verdieping.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20.

 

Gouda, evangelieochtend, woensdagochtend eenmaal per maand
10.30-12.00 uur
Wij komen bijeen in Huize Rietbergen met Karel-Jan Tolsma voor een studie- en gespreksgroep over het Markus-evangelie. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Annieck Rietbergen, T: 06 34 16 27 96

 

Leven met de perikopen, woensdagochtend om de twee weken
10.45 tot 12.00 uur
Iedere week wordt in de mensenwijdingsdienst een ander evangelie gelezen dat inhoudelijk aansluit bij de tijd van het jaar en waarin we door het jaar heen een ontwikkeling kunnen beleven. Deze evangelieteksten worden ‘perikopen’ genoemd.
Door samen in gesprek te komen, willen we proberen toegang te krijgen tot de beelden van het evangelie en die te verbinden aan de ervaringen van het eigen leven.
Omdat er iedere bijeenkomst een ander evangelie centraal staat, is het ook heel goed mogelijk om ‘losse’ bijeenkomsten te bezoeken.
Contact: Miriam van Osch, T: 06 81 89 43 02

 

Ministrantenbijeenkomst, woensdagochtend
10.45 tot 12.00 uur
De ministranten komen rondom hun specifieke taken drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan inhoudelijk en praktisch gewerkt. We bespreken met elkaar de twaalf zintuigen en hoe we vanuit deze zintuigen de dienst telkens anders kunnen ervaren.
Na Pasen zal er ook een ministrantenbijeenkomst tijdens de avonduren plaatsvinden.
Het convent.

 

Bijeenkomst ‘rondom het sterven’, woensdagochtend
10.45 tot 12.00 uur
Drie keer per jaar bespreken we diverse onderwerpen rondom het sterven. Het gespreksthema van elke volgende bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald. De komende keer zullen wij spreken over de voorbereiding op de allerlaatste levensfase. Je kunt vrij deelnemen en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Karel-Jan Tolsma, T: 06 48 11 87 87

 

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
19.30 tot 21.00 uur
We lezen het boek ‘Het evangelie naar Johannes: esoterische achtergronden’ (GA 103/ Uitgeverij Vrij Geestesleven WV-C7). De indeling van de avond is: opmaat, samen lezen van de tekst, gesprek, afsluiting. Nieuwe leden voor de leesgroep zijn van harte welkom. Kom gerust een keer ‘kennismaken’.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02

 

Gespreksgroep ‘Tijdgenoten onderweg’, donderdagmiddag om de drie weken
16.00 tot 17.30 uur
In deze gespreksgroep delen we persoonlijke ervaringen uit het dagelijks- en maatschappelijk leven waarbij we ons als ’tijdgenoot’ beleven. Het boek ‘Tijdgenoten onderweg’ van Christine Gruwez is daarbij een leidraad. Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Contact: Kees van Drunen, kees.v.drunen@planet.nl

 

Leesgroep ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’, laatste vrijdag van de maand
10.30 tot 12.00 uur
Na de verkennende gesprekken ‘Oud zijn, een nieuw levensgebied’ zijn we begonnen het boek ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’ met bijdragen uit het werk van Rudolf Steiner te lezen en in gesprek te verdiepen. Je bent van harte welkom!
Contact: Gerda van Asch, T: 010 – 420 55 35 gerdakool@live.nl

 

Seniorenochtend, vrijdagochtend
10.00 tot 12.00 uur
Mocht je geïnteresseerd zijn om als nieuwe deelnemer de rijkdom van de seniorenochtenden te ontdekken, geef dan je naam door aan één van ons. Dan ontvang je ook de uitnodigingsbrief waarin het programma staat. De volgende bijeenkomst zal zijn op 7 juni.
Het convent

 

Uit het gemeenteleven van Kring West-Brabant
Op 30 november 2023 ontvingen wij het bericht dat Marie Lepoutre door de poort van de dood was gegaan. Marie was jarenlang actief binnen de kring West-Brabant onder andere als ministrant, strijkster en beheerder van de boekentafel. Hoewel zij niet meer actief betrokken was bij de kring waren er velen die nog contact met haar hadden. Na de mensenwijdingsdienst op 20 januari 2024 werd, samen met leden van de Antroposofische Vereniging Breda, stilgestaan bij haar leven.
Op 1 februari was een twintigtal mensen in de grote zaal van de Rudolf Steinerschool bijeengekomen voor een lezing door Miriam van Osch, priester in de gemeente Rotterdam, over de verschillende sacramenten in de Christengemeenschap. Een onderwerp dat om een vervolg vraagt. Verder staat er, behalve de gebruikelijke gespreksavonden op de donderdag waarin we samen met onze gemeentegeestelijke Hilde Cauwenbergh de teksten van de mensenwijdingsdiensten lezen en bespreken en de diensten op zaterdag, nog een lezing op het programma. Op Witte Donderdag 28 maart zal Marc Vandecasteele, lid van de Christengemeenschap Antwerpen/Gent, spreken over ‘Dood en opstanding in de epistels, in Goethes ‘Faust’ en bij Novalis’. Deze avond wordt georganiseerd samen met de AViN Breda. Tot slot kan worden gemeld dat we achter de schermen al bezig zijn met de organisatie van de verhuizing eind juni, omdat de Rudolf Steinerschool wordt verbouwd. Gelukkig zijn de data voor de gespreksavonden en de mensenwijdingsdiensten vanaf juli tot en met december al vastgelegd bij de Lucaskerk in Breda, ons nieuw tijdelijk onderkomen.
Namens de kerngroep, Dick Kruik

 

Programma in Breda, data: zie de Agenda Pasen 2024
Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 10.00 uur.

 

Gespreksavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken van 19.00 tot 20.45 uur
Eens per vier weken op donderdagavond bespreken we met elkaar de bijzondere woorden, beelden en handelingen van de mensen-wijdingdienst. De avonden vinden plaats in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda.