Activiteiten

 

Brongroep, eerste maandagmiddag van de maand, 13.30 tot 15.00 uur
De brongroep is gestart met de verdiepende vraag naar hoe in deze tijd de Christengemeenschap kan worden versterkt. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar de bronnen die het ontstaan van de Christengemeenschap beschrijven en hebben gelezen en gesproken over de impulsen, ontwikkelingen en de moeilijkheden die dat met zich meebracht. Na de zomer gaan we met een nieuw boek verder, de keuze moet nog gemaakt worden. Eén van de opties is het boek van Friedrich Rittelmeyer ‘Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner’. Het is gebleken hoe vruchtbaar werken het is wanneer we ons met degenen bezighouden die aan de bron van de beweging tot religieuze vernieuwing hebben gestaan. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Sonja Stegeman, T: 010 – 795 47 77.

 

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken, 10.30 tot 12.00 uur
De groep heeft onlangs een herstart gemaakt met de brieven. Regelmatig nemen we een zijstap naar het boek ‘Paulus’ van Emil Bock. Zijn heldere uitleg en toevoegingen zorgen voor een extra verdieping. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20.

 

Gouda, evangelieochtend, woensdagochtend eenmaal per maand, 10.30 tot 12.00 uur
Wij komen bijeen in Huize Rietbergen met Karel-Jan Tolsma voor een studie- en gespreksgroep over het Markus-evangelie. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Annieck Rietbergen, T: 06 34 16 27 96.

 

Genezingen in het evangelie, woensdagochtend om de twee weken, 10.45 tot 12.00 uur
In de evangeliën worden verschillende genezingen beschreven. De ziektebeelden zijn heel verschillend maar ook het antwoord van Christus is iedere keer anders. Zo stelt hij bij de ene mens de vraag naar de eigen wil om gezond te worden en is op een ander moment een woord of een aanraking nodig. Hoewel de genezingen hele individuele ontmoetingen zijn, kan je het gevoel krijgen dat Christus door zijn genezingen ook de mensheid heelt. In ieder van ons is een deel wat blind is, wat doof is of verlamd is en zoekt naar genezing. Bij iedere bijeenkomst staat een andere genezing uit het evangelie centraal. Door de beelden met elkaar te bewegen en met elkaar in gesprek te gaan, willen we op zoek gaan naar de helende kracht van Christus op verschillende lagen in het menszijn. Het is heel goed mogelijk om losse bijeenkomsten te bezoeken.
Contact: Miriam van Osch, T: 06 81 89 43 02.

 

Ministrantenbijeenkomst, woensdagochtend, 10.45 tot 12.00 uur
De ministranten komen rondom hun specifieke taken drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan inhoudelijk en praktisch gewerkt. We bespreken met elkaar de twaalf zintuigen en hoe we vanuit deze zintuigen de dienst telkens anders kunnen ervaren. In het najaar zal er ook een ministrantenbijeenkomst tijdens de avonduren plaatsvinden.
Het convent.

 

Bijeenkomst ‘rondom het sterven’, woensdagochtend, 10.45 tot 12.00 uur
Drie keer per jaar bespreken we diverse onderwerpen rondom het sterven. Het gespreksthema van elke volgende bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald. De komende keer zullen wij spreken over de voorbereiding op de allerlaatste levensfase. Je kunt vrij deelnemen en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Karel-Jan Tolsma, T: 06 48 11 87 87

 

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand, 19.30 tot 21.00 uur
We lezen het boek ‘Het evangelie naar Johannes: esoterische achtergronden’ (GA 103/ Uitgeverij Vrij Geestesleven WV-C7). De indeling van de avond is: opmaat, samen lezen van de tekst, gesprek, afsluiting. Nieuwe leden voor de leesgroep zijn van harte welkom. Kom gerust een keer ‘kennismaken’.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02

 

Gespreksgroep ‘Tijdgenoten onderweg’, donderdagmiddag om de drie weken 16.00 tot 17.30 uur
In deze gespreksgroep delen we persoonlijke ervaringen uit het dagelijks- en maatschappelijk leven waarbij we ons als ’tijdgenoot’ beleven. Het boek ‘Tijdgenoten onderweg’ van Christine Gruwez is daarbij een leidraad. Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Contact: Kees van Drunen, kees.v.drunen@planet.nl

 

Leesgroep ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’, laatste vrijdag van de maand 10.30 tot 12.00 uur
Na de verkennende gesprekken ‘Oud zijn, een nieuw levensgebied’ zijn we begonnen het boek ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’ met bijdragen uit het werk van Rudolf Steiner te lezen en in gesprek te verdiepen. Je bent van harte welkom!
Contact: Gerda van Asch, T: 010 – 420 55 35 gerdakool@live.nl

 

Seniorenochtend, vrijdagochtend, 10.45 tot 12.45 uur
Mocht je geïnteresseerd zijn om als nieuwe deelnemer de rijkdom van de seniorenochtenden te ontdekken, geef dan je naam door aan één van ons. Dan ontvang je ook de uitnodigingsbrief waarin het programma staat. De volgende bijeenkomsten zijn op 7 juni en 4 oktober.
Het convent.

 

Uit het gemeenteleven van Kring West-Brabant
Op 18 februari ontvingen wij bericht dat Magchiel Mathijssen, een van onze oudste leden, door de poort van de dood was gegaan. Op zondag 10 maart was er een drukbezochte uitvaartplechtigheid waarbij onder andere zijn vrouw Valentina zijn banden met Rusland herdacht door de grondsteenspreuk in het Russisch uit te spreken. Op zaterdag 16 maart werden na de mensenwijdingsdienst voor de gestorvene in kleinere kring herinneringen aan hem opgehaald.

De heer Marc Vandecasteele uit Gent was op Witte Donderdag bij ons om een goedbezochte lezing te houden, die samen met de AViN Breda werd georganiseerd onder de titel ‘Dood en opstanding in de epistels, bij Goethes ‘Faust’ en bij Novalis’.

Aansluitend na de dienst op 6 april vond er een korte viering plaats in het teken van de Paastijd. Een bijzondere dienst werd gehouden op tweede Pinksterdag 20 mei. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis van de kring dat er, sinds er reguliere diensten worden gehouden, een mensenwijdingsdienst was in de Pinkstertijd. Na de dienst was er een korte viering waarin een uitleg over Pinksteren door Sergei O. Prokofieff werd gelezen en het sprookje ‘De drie talen’ van Grimm. Tussen al deze activiteiten zijn we vanuit de kerngroep en de huisvestingsgroep doende met de voorbereidingen van de komende verhuizing op 22 juni naar ons nieuwe tijdelijke onderkomen in de Lucaskerk. Wel hebben we daardoor de mogelijkheid gekregen om ook in juli en augustus een mensenwijdingsdienst te houden. Wij hopen dat we volgend jaar september weer naar onze vertrouwde plek in de Rudolf Steinerschool terug kunnen  keren, maar je weet nooit of zo’n verbouwing vertraging op gaat lopen. Rest ons allen die op vakantie gaan én allen die thuisblijven een goede zomertijd toe te wensen.

Namens de kerngroep, Dick Kruik.

 

Programma in Breda, data: zie de agenda.

 

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag eenmaal in de maand
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt eenmaal per maand op zaterdag gehouden. Op 22 juni is dat nog in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27 te Breda. Op 20 juli, 17 augustus en 28 september in ons nieuwe tijdelijke onderkomen in de Lucaskerk, Tweeschaar 125 in Breda. Aanvang 10.00 uur.

 

Gespreksavonden in Breda, donderdagavond eenmaal in de maand van 19.00 tot 20.45 uur
Eenmaal in de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, bespreken we op donderdagavond met elkaar de woorden, beelden en handelingen van de mensenwijdingsdienst. Op 20 juni in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27 te Breda. Vanaf 26 september in de Lucaskerk, Tweeschaar 125 in Breda. Nieuwe deelnemers aan deze gesprekken zijn van harte welkom.