Activiteiten

 

Brongroep, eerste maandagmiddag van de maand
13.30 tot 15.00 uur
De brongroep richt zich op de vraag welke krachten in de gemeenschap vragen om ontwikkeld te worden voor de toekomst. Hoe kunnen we werken aan bewustwording over hoe de geestelijke wereld in ons werkt? Na het lezen van het boek ‘De spirituele betekenis van vergeving’ van Sergej Prokofieff willen we deze vraag verder onderzoeken aan de hand van het boek ‘Mensenwijding en wederkomst’ door Peter Selg. Peter Selg gaat in dit boek nader in op de verhouding van de antroposofie en Rudolf Steiner met de Christengemeenschap en op wat de stichting van de Christen-gemeenschap heeft betekend. De brongroep keert terug naar de oude ‘stiel’ op de maandagmiddag. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Marjan Keuter, T: 06 42 08 15 60

 

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
10.30 tot 12.00 uur
Al jaren leest de groep de brieven. Dit jaar hebben we het boek Paulus van Emil Bock bestudeerd, wat een waardevolle verrijking bleek. Nu op het punt aangekomen: hoe verder? Voor een aantal leden, met pijn in het hart, een reden om afscheid te nemen om tijd en ruimte te maken voor iets anders. Wij maken een nieuwe start op 10 januari 2023 met ‘de Handelingen van de apostelen’, waarin onder andere de verhalen klinken over de reizen van Paulus in Klein-Azië. Daarna beginnen we weer met de brieven met een regelmatig uitstapje naar het boek van Bock als aanvulling.
Mag bovenstaande een oproep zijn om de Paulusgroep te komen versterken.
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20

 

Gouda, evangelieochtend, dinsdagochtend, eenmaal per maand
10.30 tot 12.00 uur
Wij komen bijeen in Huize Rietbergen met Karel-Jan Tolsma voor een studie- en gespreksgroep over het Markus-evangelie. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Annieck Rietbergen, T: 06 34 16 27 96

 

Bijeenkomst rondom het sterven, woensdagochtend
10.40 tot 12.00 uur
Drie tot vier keer per jaar bespreken we diverse onderwerpen rondom het sterven. Het gespreksthema van elke volgende bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald. De komende keer zullen wij spreken over : leven met de gestorvenen. Je kunt vrij deelnemen en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Contact: Karel-Jan Tolsma, T: 06 48 11 87 87

 

Verdieping in de epistels in de mensenwijdingsdienst, woensdag-ochtend eenmaal per maand
10.30 tot 12.00 uur
We komen in gesprek over de epistels en invoegsels van de feesttijden. Deze gespreksgroep staat open voor iedereen.
Contact: Hilde Cauwenbergh, T: 06 22 51 53 76

 

Ministrantenbijeenkomst, woensdagochtend
10.40 tot 12.00 uur
De ministranten komen rondom hun specifieke taken drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan inhoudelijk en praktisch gewerkt. We bespreken met elkaar de twaalf zintuigen en hoe we vanuit deze zintuigen de dienst telkens anders kunnen ervaren.

 

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
19.30 tot 21.00 uur
We lezen het boek ‘Het evangelie naar Johannes: esoterische achtergronden’ (GA 103/ Uitgeverij Vrij Geestesleven WV-C7). De indeling van de avond is: opmaat, referaat, gesprek, afsluiting. Nieuwe leden voor de leesgroep zijn van harte welkom. Kom gerust een keer ‘kennismaken’.
Contact: Lieke van der Ree T: 010-452 82 02

 

Gespreksgroep ‘Tijdgenoten onderweg’, donderdagmiddag om de drie weken
16.00 tot 17.30 uur
Nadat we in de afgelopen tijd meerdere boeken met elkaar besproken hebben is het ons voornemen om in de komende bijeenkomsten telkens één van de deelnemers de gelegenheid te geven om met de andere aanwezigen iets te delen over haar of zijn eigen ‘onderweg zijn als tijdgenoot’.
Contact: Kees van Drunen, E: kees.v.drunen@planet.nl

 

Leesgroep ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’, laatste vrijdag van de maand
10.30 tot 12.00 uur
Na de verkennende gesprekken ‘Oud zijn, een nieuw levensgebied’ zijn we begonnen het boek ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’ met bijdragen uit het werk van Rudolf Steiner te lezen en in gesprek te verdiepen. Je bent van harte welkom!
Contact: Gerda van Asch, T: 010 – 420 55 35

 

Seniorenochtend, vrijdagochtend
10.00 tot 12.00 uur
Mocht je geïnteresseerd zijn om als nieuwe deelnemer de rijkdom van de seniorenochtenden te ontdekken, geef dan je naam door aan één van ons. Dan ontvang je ook de uitnodigingsbrief waarin het programma staat.
Het convent

Gesprekskring ‘Wandelen met Christus; door het jaar heen’, zaterdagochtend 10.00 tot 12.00 uur
In onze gemeente vieren we in het jaarverloop met elkaar de christelijke feesten en in dit licht komt de gesprekskring bij elkaar. De opzet van de gesprekskring is zo dat, zo mogelijk, eén of enkele weken voor het begin van een christelijk jaarfeest, en dan het jaar rond, de kring bij elkaar komt om met elkaar te spreken over het komende jaarfeest. Niet aan de hand van een boek of voordracht maar uitgaande van waar eenieder op dat moment staat en wat het komende feest voor haar of hem mogelijk te betekenen heeft: in het eigen leven en het maatschappelijke veld waarin men staat. Rudolf van Lierop en Karel-Jan Tolsma