Welkom

Print this entry

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

ALGEMEEN

Alle volgende maatregelen dienen door alle betrokkenen nageleefd te worden.

– hygiëne – hoesten en niezen in elleboog, maak gebruik van papieren zakdoekjes

– gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven

MENSENWIJDINGSDIENST

  • Deelnemers wordt voor de zondagen, waarop er vooraf een zondagdienst voor de kinderen is, gevraagd niet eerder dan 15 minuten voor aanvang binnen te komen.
  • Het totale aantal aanwezigen wordt beperkt tot 25 huishoudens met een maximum van 40 mensen. Dit is exclusief de geestelijken, ministranten en muzikanten. Mensen uit hetzelfde huishouden dienen wel direct naast elkaar te zitten, zonder onderling de anderhalve meter afstand.
  • Enkel voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig om je vooraf aan te melden op de daartoe bekendgemaakte wijze.
  • De plaatsen zijn vrij, waarbij mensen de anderhalve meter tot mensen naast, voor en achter je in acht moeten nemen. Daar kan men elkaar ook op aanspreken.
  • Het is mogelijk om geheel uit vrije wil ter communie te gaan, in het bewustzijn dat de geestelijke hierbij de anderhalve meter niet in acht kan nemen. Onderling blijft die afstand wel gelden. Hierom telt een communierij maximaal 5 mensen. De aanloop gaat daarbij door het middenpad, terwijl de route terug langs de zijkanten gaat. Behoud rust en neem de tijd om te voorkomen dat te veel mensen samen naar voren bewegen terwijl het aantal van 5 al bereikt is.
  • Het is mogelijk om met enkele aanwezigen na afloop van de mensenwijdingsdienst op zondag na te praten in de gemeentezaal. Dit kan voor zoveel mensen als er stoelen in de kring staan. Hierbij wordt ernaar gestreefd om ook koffie en thee in zelfbediening te voorzien en afstand tot de anderen in acht te nemen.

SAMENKOMSTEN IN DE GEMEENTEZAAL

In principe gaan alle geplande activiteiten door, mits de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Dat betekent een maximumaantal deelnemers van 25 in de gemeentezaal. Er kan in overleg met de geestelijken voor gekozen worden activiteiten te verplaatsen naar de cultusruimte. In dat geval geldt hetzelfde maximum als voor de mensenwijdingsdienst, van 25 huishoudens die als één geteld kunnen worden, met een maximum van 40 mensen.

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Brief bestuur 20 maart 2020

Brief convent 13 maart 2020

landelijke-brief-ivm-Corona-griep-13-mrt.-2020

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Welkom bij de Michaëlkerk Rotterdam van de Christengemeenschap. De gemeente bestaat 90 jaar, sinds 1929, en komt sinds 1966 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat door de gemeente Rotterdam officieel is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Contact: Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. T: 010 –  22 32 317, E: michaelkerkrotterdam@gmail.com .

Voor alle activiteiten, zie Agenda Michaelkerk 8 dec 2019-11 apr 2020

Mensenwijdingsdienst:
zondag                10.30
dinsdag               09.30 in een veertiendaagsritme (zie de agenda)
woensdag            09.30
vrijdag                 07.30

Aan de Michaëlkerk zijn drie priesters verbonden:
– mevrouw Hilde Cauwenbergh   T: 06  22 51 53 76  (bij voorkeur niet op maandag)                                   E: cauwenberghhilde@hotmail.com
– de heer Ignaz Stegeman      T: 010 795 47 77  (bij voorkeur niet op maandag en dinsdag)                       E: ignazstegeman@hotmail.com
– de heer Karel-Jan Tolsma   T: 06 48 11 87 87  (niet op maandag, tenzij dringend)
E: k.j.tolsma@christengemeenschap.nl

 

Ons kerkgebouw is officieel aangewezen als modern monument, een representant van de organische bouwkunst. De uitgangspunten daarvan zijn consequent toegepast in de gehele architectuur. Over de kerk als monument is een A-5 boekje verschenen met kleurenfoto’s van details. Om het boekje te zien, klik hier.