Welkom

Print this entry

Aangescherpte maatregelen i.v.m. de corona-epidemie.                                         25 maart 2020, Rotterdam

Beste leden en belangstellenden,

We hebben in het convent alle mogelijke opties overwogen en – zo goed als dat mogelijk is – getracht de consequenties daarvan in te schatten. Binnen het complexe veld van maatschappelijke regelgeving en beperkingen van dit moment ligt de beoordeling daarvan en de daaruit volgende intenties bij de leden van het convent – ook op grond van leeftijd, gezondheid en familiale verplichtingen – net zoals bij alle andere mensen in de maatschappij niet geheel op één lijn.

Onderling zijn we tot de afstemming gekomen elkaar daarin de vrije ruimte te geven – net zoals we ook onze gemeenteleden de vrije keuze willen laten. Hieronder vinden jullie de besluiten die gelden tot wanneer er een tegenbericht komt. We noemen bewust geen einddatum omdat dit ook voor de Rijksoverheid moeilijk in te schatten is.

  • Er zal geen kinderdienst meer zijn tot wanneer alle bijeenkomsten weer mogelijk worden zonder de beperking van de 1,5 meter-regel.
  • Vanaf nu zal er geen gemeentecommunie meer uitgereikt worden tot wanneer de beperkingen opgeheven zijn.
  • Aan alle gemeenteleden en belangstellenden worden uitdrukkelijk gevraagd om enkel naar de dienst te komen wanneer ze voldoende zekerheid hebben dat ze niemands gezondheid door hun aanwezigheid in gevaar brengen.
  • De aanwezigheid van gemeenteleden en belangstellenden wordt omwille van de 1,5 meter-regel per dienst beperkt tot 15 mensen.
  • De diensten, waarbij de gemeente aanwezig kan zijn, gaan door op zondag 10.30 uur, woensdag 9.30 uur en vrijdag 7.30 uur.
  • Op enkele andere dagen om 9.30 uur zullen omwille van de wereldwijde ernst van de situatie en volgens de mogelijkheden van het convent extra ‘stille’ diensten plaatsvinden. Hierbij is de gemeente dus niet lijfelijk aanwezig.

Omwille van het beperkt aantal deelnemers aan de dienst is het wenselijk je hiervoor aan te melden. Dit kan liefst per e-mail via het emailadres van de Michaëlkerk michaelkerkrotterdam@gmail.com tot 20.00 uur op de avond voor de betreffende dienst. Of het kan telefonisch op de avond voor de betreffende dienst tussen 19.00 en 20.00 uur op het nummer 06 15 59 14 43. Het is aan te bevelen om de aanwezigheid ook te spreiden over de weekdiensten – en zeker niet twee opeenvolgende zondagen een plaats te reserveren om iedereen de mogelijkheid te geven.

Tijdens de diensten zal er telkens slechts één ministrant zijn. Alle ministranten zijn vrijgesteld van de reeds eerder gemaakte afspraken. Velen van hen hebben ook een zekere leeftijd en/of kwetsbare mensen in de naaste omgeving. Wie nog als ministrant aan de dienst wil en kan deelnemen, kan zich melden bij Franske Lotte, franskelotte@hotmail.com Wanneer er in een dienst met gemeente geen ministrant zou zijn, dan kan deze dienst niet doorgaan.

Deze regels gelden tot wanneer er vanuit de Rijksoverheid bericht komt dat ze weer versoepeld kunnen worden.

Met hartelijke groet en in innige verbondenheid,

Karel-Jan Tolsma, Ignaz Stegeman, Hilde Cauwenbergh

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Brief bestuur 20 maart 2020

Brief convent 13 maart 2020

landelijke-brief-ivm-Corona-griep-13-mrt.-2020

Welkom bij de Michaëlkerk Rotterdam van de Christengemeenschap. De gemeente bestaat 90 jaar, sinds 1929, en komt sinds 1966 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat door de gemeente Rotterdam officieel is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Contact: Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. T: 010 –  22 32 317, E: michaelkerkrotterdam@gmail.com .

Voor alle activiteiten, zie Agenda Michaelkerk 8 dec 2019-11 apr 2020

Mensenwijdingsdienst:
zondag                10.30
dinsdag               09.30 in een veertiendaagsritme (zie de agenda)
woensdag            09.30
vrijdag                 07.30

Aan de Michaëlkerk zijn drie priesters verbonden:
– mevrouw Hilde Cauwenbergh   T: 06  22 51 53 76  (bij voorkeur niet op maandag)                                   E: cauwenberghhilde@hotmail.com
– de heer Ignaz Stegeman      T: 010 795 47 77  (bij voorkeur niet op maandag en dinsdag)                       E: ignazstegeman@hotmail.com
– de heer Karel-Jan Tolsma   T: 06 48 11 87 87  (niet op maandag, tenzij dringend)
E: k.j.tolsma@christengemeenschap.nl

 

Ons kerkgebouw is officieel aangewezen als modern monument, een representant van de organische bouwkunst. De uitgangspunten daarvan zijn consequent toegepast in de gehele architectuur. Over de kerk als monument is een A-5 boekje verschenen met kleurenfoto’s van details. Om het boekje te zien, klik hier.