Welkom

Welkom bij de Michaelkerk Rotterdam van de Christengemeenschap. De gemeente bestaat bijna 90 jaar, sinds 1929, en komt sinds 1966 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat door de gemeente Rotterdam officieel is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Contact: Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. T: 010 –  22 32 317, E: michaelkerkrotterdam@gmail.com .

Voor actueel nieuws, klik op Blauwe Brief Pasen-Pinksteren 2019. De Blauwe Brief is de periodiek die 4 x per jaar per post wordt toegezonden aan de leden en belangstellenden. Om de activiteiten in de genoemde periode snel te zien, klik op AGENDA Michaelkerk Rotterdam – PASEN-PINKSTEREN

Tijdstippen wekelijkse mensenwijdingsdiensten:  zondag 10.30;  dinsdag en woensdag 09.30; vrijdag 07.30.

 Programma Stille Week en Pasen
– 
van maandag t/m zaterdag 20 april is er elke dag een mensenwijdingsdienst om 09.30 uur.
– donderdag 18 april, 1040 uur: Lezing door Hilde Cauwenbergh: Een daad van liefde
– vrijdag 19 april, 15.00 uur: Lezing van het lijdensevangelie
– vrijdag 19 april, 20.00 uur: Kooruitvoering Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van Cesar Franck 
– zaterdag 20 april, 20.00 uur: Opvoering van het Pilatusspel Wat is waarheid
– zondag  21 april, 09.00 uur: Paastuintje voor de kinderen,
                                 10.00 uur: Zondagsdienst voor de kinderen
                                 10.30 uur: Mensenwijdingsdienst
– maandag 22 april, 10.30 uur: Mensenwijdingsdienst

Aan de Michaelkerk zijn twee priesters verbonden:
– mevrouw Hilde Cauwenbergh   E: 06  22 51 53 76  E: cauwenberghhilde@hotmail.com
– de heer Ignaz Stegeman      T: 010 795 47 77   E: ignazstegeman@hotmail.com

 

 Ons kerkgebouw is officieel aangewezen als modern monument, een representant van de organische bouwkunst. De uitgangspunten daarvan zijn consequent toegepast in de gehele architectuur. Over de kerk als monument is een A-5 boekje verschenen met kleurenfoto’s van details. Om het boekje te zien, klik hier