Welkom

Welkom bij de Michaelkerk Rotterdam van de Christengemeenschap. De gemeente bestaat bijna 90 jaar, sinds 1929, en komt sinds 1967 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Contact: Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. T: 010 –  22 32 317, E: michaelkerkrotterdam@gmail.com .

Voor actueel nieuws, klik op Blauwe brief 1^J Advent 2018. De Blauwe Brief is de periodiek die 5x per jaar wordt toegezonden aan de leden en belangstellenden. Hierin bevindt zich een detailleerde agenda. U kunt deze ook aanklikken: Agenda Michaelkerk 2 dec-31maart2019

Regelmatig is er een digitale nieuwsbrief met aankondigingen, verslagen en foto’s. Voor de meest recente editie klik op: Nieuwsbrief Michaelkerk 2018 nr. 13 U kunt zich per mail abonneren op deze Nieuwsbrief.  Sinds kort is er een veertiendaagse periodiek, getiteld Aan de Stroom. Klik op AdS Epifanie 2019 Jg. 1 nr. 5

Tijdstippen wekelijkse mensenwijdingsdiensten
         10.30     zondag
         09.30    dinsdag en woensdag
         07.30    vrijdag

Kerstdienst voor de kinderen op 25 december
In deze feestelijke dienst om 10.00 uur wordt op een bijzondere, tere manier het herderlijk kerstevangelie aan de kinderen verteld.

Mensenwijdingsdienst, 25 december
De mensenwijdingsdienst wordt op deze eerste kerstdag drie maal gecelebreerd: om middernacht (0.00 uur), bij de dageraad (07.30 uur) en om 10.30 uur. Zie verder Agenda Michaelkerk 2 dec-31maart2019

Aan de Michaelkerk zijn twee priesters verbonden:
– mevrouw Hilde Cauwenbergh   E: 06  22 51 53 76  E: cauwenberghhilde@hotmail.com
– de heer Ignaz Stegeman      T: 010 795 47 77   E: ignazstegeman@hotmail.com

 

 Ons kerkgebouw is officieel aangewezen als modern monument, een representant van de organische bouwkunst. De uitgangspunten daarvan zijn consequent toegepast       in de gehele architectuur. Over de kerk als monument is een A-5 boekje verschenen met kleurenfoto’s van details. Om het boekje te zien, klik hier