Geen categorie

19 september Taakdragersochtend

Print this entry

Taakdragersochtend 19 september, 9.30 uur

Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, nodigen we alle taakdragers uit voor deze hartverwarmende ochtend!

30 augustus Bloemen naast het altaar

Print this entry

Bloemen naast het altaar, 30 augustus, 11.45 uur

What goes around, comes around: langer dan gepland, heeft het rondgezoemd voor het besluit eindelijk genomen kan worden. De vorige bijeenkomst moest immers afgelast worden. Wie een zinvolle bijdrage wil leveren, is van harte welkom bij het besluitvormend gesprek op zondag 30 augustus na de dienst. Wie niet aanwezig kan zijn, maar zijn of haar gefundeerde mening kenbaar wil maken, kan dit voor zaterdag 29 augustus doen op het mailadres van onze kerk: michaelkerkrotterdam@gmail.com. Wanneer geen consensus bereikt kan worden, hakt het convent samen met het bestuur de knoop door.

6 september Viering emeritaat op

Print this entry

Viering emeritaat op 6 september

Precies 11 jaar na de inzetting van Ignaz Stegeman in de gemeente Rotterdam vieren we zijn emeritaat in aanwezigheid van de bewindsdrager. Wie aan de invulling van dit feestelijk gebeuren graag een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden op het mailadres van onze kerk: michaelkerkrotterdam@gmail.com

8 en 15 juli en 12 en 19 augustus Zomercursus: Emmaüsgesprekken

Print this entry

Zomercursus: Emmaüsgesprekken

Op een iets andere wijze dan de voorbije jaren willen we deze zomer ook iets aanbieden voor de niet-vakantiegangers. Op vier woensdag­ochtenden gaan we na de dienst met wie wil in gesprek, zoals het oerbeeld van het gesprek zich toont bij de Emmaüsgangers. Zij bewogen de vraag: ‘hoe moet het nu allemaal verder?’ in het niet ten volle begrijpen wat er gebeurd was en wat het nieuwe nu van hen zou verlangen.

8 en 15 juli en 12 en 19 augustus van 10.30 tot 12.00 uur

Zondag 14 juni De weg van het midden, gemeenschap in coronatijd

Print this entry

De weg van het midden, gemeenschap in coronatijd, zondag 14 juni

Na de mensenwijdingsdienst willen we graag met de aanwezigen in gesprek gaan over gemeenschap vormen in deze tijd van afstand houden. Een gesprek ook over cultus en wereld, over ‘ik’ en gemeenschap, over communie ontvangen in de geest of met substanties… te veel om op te noemen.

Kortweg: het wordt een gesprek over de weg van het midden. We verzorgen een korte inleiding en zien dan hoe het gesprek zich verder ontvouwt. En omdat we ervan uitgaan dat we hierover echt niet uitgepraat geraken, stellen we meteen een vervolg voor in de zin van een eigenzinnige zomerreeks: de Emmaüsgesprekken, zie hieronder.

Diensten in de zomervakantietijd: 30 juni tot 1 september

Print this entry

Diensten in de zomervakantietijd: 30 juni tot 1 september

In de zomervakantietijd zijn de mensenwijdingsdiensten op zondag, woensdag en vrijdag, respectievelijk om 10.30, 9.30 en 7.30 uur.

De laatste zondagsdienst voor de kinderen is op 28 juni. Het verhaal en de eerste zondagsdienst voor de kinderen beginnen weer op 6 september.

Aangescherpte maatregelen i.v.m. de corona-epidemie Rotterdam en landelijke brief

Print this entry

Beste leden en belangstellenden,

We hebben in het convent alle mogelijke opties overwogen en – zo goed als dat mogelijk is – getracht de consequenties daarvan in te schatten. Binnen het complexe veld van maatschappelijke regelgeving en beperkingen van dit moment ligt de beoordeling daarvan en de daaruit volgende intenties bij de leden van het convent – ook op grond van leeftijd, gezondheid en familiale verplichtingen – net zoals bij alle andere mensen in de maatschappij niet geheel op één lijn.

Onderling zijn we tot de afstemming gekomen elkaar daarin de vrije ruimte te geven – net zoals we ook onze gemeenteleden de vrije keuze willen laten. Hieronder vinden jullie de besluiten die gelden tot wanneer er een tegenbericht komt. We noemen bewust geen einddatum omdat dit ook voor de Rijksoverheid moeilijk in te schatten is.

  • Er zal geen kinderdienst meer zijn tot wanneer alle bijeenkomsten weer mogelijk worden zonder de beperking van de 1,5 meter-regel.
  • Vanaf nu zal er geen gemeentecommunie meer uitgereikt worden tot wanneer de beperkingen opgeheven zijn.
  • Aan alle gemeenteleden en belangstellenden worden uitdrukkelijk gevraagd om enkel naar de dienst te komen wanneer ze voldoende zekerheid hebben dat ze niemands gezondheid door hun aanwezigheid in gevaar brengen.
  • De aanwezigheid van gemeenteleden en belangstellenden wordt omwille van de 1,5 meter-regel per dienst beperkt tot 15 mensen.
  • De diensten, waarbij de gemeente aanwezig kan zijn, gaan door op zondag 10.30 uur, woensdag 9.30 uur en vrijdag 7.30 uur.
  • Op enkele andere dagen om 9.30 uur zullen omwille van de wereldwijde ernst van de situatie en volgens de mogelijkheden van het convent extra ‘stille’ diensten plaatsvinden. Hierbij is de gemeente dus niet lijfelijk aanwezig.

Omwille van het beperkt aantal deelnemers aan de dienst is het wenselijk je hiervoor aan te melden. Dit kan liefst per e-mail via het emailadres van de Michaëlkerk michaelkerkrotterdam@gmail.com tot 20.00 uur op de avond voor de betreffende dienst. Of het kan telefonisch op de avond voor de betreffende dienst tussen 19.00 en 20.00 uur op het nummer 06 15 59 14 43. Het is aan te bevelen om de aanwezigheid ook te spreiden over de weekdiensten – en zeker niet twee opeenvolgende zondagen een plaats te reserveren om iedereen de mogelijkheid te geven.

Tijdens de diensten zal er telkens slechts één ministrant zijn. Alle ministranten zijn vrijgesteld van de reeds eerder gemaakte afspraken. Velen van hen hebben ook een zekere leeftijd en/of kwetsbare mensen in de naaste omgeving. Wie nog als ministrant aan de dienst wil en kan deelnemen, kan zich melden bij Franske Lotte, franskelotte@hotmail.com Wanneer er in een dienst met gemeente geen ministrant zou zijn, dan kan deze dienst niet doorgaan.

Deze regels gelden tot wanneer er vanuit de Rijksoverheid bericht komt dat ze weer versoepeld kunnen worden.

Met hartelijke groet en in innige verbondenheid,

Karel-Jan Tolsma, Ignaz Stegeman, Hilde Cauwenbergh

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Afgelast woe 18 maart

Print this entry

De avond ‘rondom het sterven’ op woensdag 18 maart a.s. willen we graag naar een later tijdstip verplaatsen. Ignaz Stegeman die deze avond inhoudelijk zou verzorgen kan dit vanwege zijn eigen gezondheid onder de huidige omstandigheden niet doen. 
Een volgende datum zullen wij op tijd bekendmaken. 
 
Wij hopen op uw begrip. 
Met hartelijke groet namens het convent, 
Ignaz Stegeman 

Privacy verklaring

Print this entry

De Christengemeenschap Rotterdam legt contactgegevens vast van leden en belangstellenden.

Voor een goede werking van de gemeenschap die we met elkaar vormen zijn individuele gegevens op verzoek vrijelijk beschikbaar voor leden. Ze worden niet verstrekt aan derden.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid. Stuur daarvoor een mail aan:

michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Tweede kerstdag en Pinksteren 31 mei 2020; Viering 90 jaar gemeente Rotterdam

Print this entry

Viering 90 jaar gemeente Rotterdam

Beste vrienden,

Het is binnenkort 90 jaar geleden, dat in Rotterdam de eerste mensenwijdingsdienst werd gehouden. Vanzelfsprekend willen we hier als gemeente aandacht aan besteden.

De eerste viering zal plaatsvinden op tweede kerstdag en de tweede viering met Pinksteren 2020.

Om met dat laatste te beginnen wordt er een kroniek samengesteld die een overzicht biedt van 90 jaar Christengemeenschap Rotterdam. Deze kroniek zal met Pinksteren op feestelijke wijze worden gepresenteerd.

De eerste viering vindt plaats op tweede kerstdag, omdat juist op die dag, 90 jaar geleden, de eerste mensenwijdingsdienst werd gecelebreerd. Ook gezien het jaargetijde kan dit een intieme, gezellige bijeenkomst zijn in kerstsfeer.

Het is de bedoeling om de twee vieringen open te stellen voor vrienden, familieleden en andere genodigden en betrokkenen.

De viering met Pinksteren op 31 mei 2020 kan dan wat uitbundiger plaatsvinden.