Geen categorie

15 februari 2020; Landelijke korendag

Print this entry

Landelijke korendag, 15 februari 2020 in de Rafaëlkerk te Zeist

De Landelijke Muziekgroep nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze landelijke korendag in Zeist. We zullen samen zingen, naar muziek luisteren en met elkaar spreken over de muziek in de cultus. We delen vragen, ideeën en wensen. We inspireren elkaar en vooral zullen we veel samen zingen. We beginnen de dag om 9.30 met de mensenwijdingsdienst (met samenzang). Aansluitend is er koffie en thee en om 10.50 begint het programma. Om 15.45 sluiten we af. Iedereen die graag zingt, is van harte welkom!

Aanmelden vóór 31 december 2019 bij wouter.laga@gmail.com

7 t/m 11 oktober 2022; 100 jaar Christengemeenschap

Print this entry

100 jaar Christengemeenschap – wereldwijde viering van 7 t/m 11 oktober 2022 in Dortmund

Het duurt nog even maar in 2022 bestaat de Christengemeenschap 100 jaar! Dat zal wereldwijd op alle continenten en in iedere gemeente feestelijk gevierd worden.  In Dortmund zal er dat jaar in oktober een groot meerdaags en meertalig feest zijn, dat nu al wordt voorbereid door een enthousiaste groep mensen. Ook veel jonge mensen die worden bereikt op de jaarlijks plaatsvindende Internationale Pinksterconferentie voor Jongeren zijn gevraagd om te participeren in de voorbereidingen. Op internet verschijnt met regelmaat een Nieuwsbrief (Engels of Duits) met de oproep om het feest mee vorm te geven en met een overzicht van wat er in de aanloop allemaal gebeurt: www.cg-2022.org

 

Goede Vrijdag om 20.00 uur; De zeven woorden aan het kruis

Print this entry

De zeven woorden aan het kruis, beschouwingen en kooruitvoering

Op de avond van Goede Vrijdag om 20.00 uur zingt het Vondelkoor in onze kerk ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck.

Christus spreekt deze woorden aan het eind van zijn aardeleven op het ogenblik dat aan het kruis het hoogste goddelijke en het meest verheven menselijke zich ultiem doordringen om haast gelijktijdig in de dood ook weer uiteen te gaan. Deze woorden zijn een bundeling en samenvatting van zijn werkzaamheid en offer.

In voorbereiding op de muzikale uitvoering op Goede Vrijdag willen we in de Goede Week op zondag 5 april na de mensenwijdingsdienst een korte voorbeschouwing houden over het geheel en op maandag, dinsdag en woensdag aansluitend aan de dienst in drie korte bijdragen ingaan op elk van de zeer bijzondere woorden.

21 februari 20.00 uur en 22 februari 9.30 uur; Kop of munt? Seminar

Print this entry

Kop of munt? Seminar, 21 februari 20.00 uur en 22 februari 9.30 uur

Het Latijns-Amerika Hulpfonds nodigt u uit voor een seminar over geld met Maarten de Gans, geestelijke in Latijns-Amerika.

We gaan er dagelijks mee om, ontvangen het, geven het uit, maar wat gebeurt er eigenlijk als we geld uitgeven? Wat doet geld met ons? Wat ís geld eigenlijk? Waar te beginnen?

In de eerste plaats is het belangrijk aan begripsvorming te doen; het thema te benaderen vanuit de fenomenen waar we allen toegang toe hebben en vanuit de symptomen die je in de geschiedenis vindt. Waar ‘past’ geld in het sociale organisme, gezien vanuit de driegeleding? Maarten de Gans geeft tijdens zijn bezoek aan Nederland in Rotterdam een seminar over geld en geldvragen. Zijn ervaringen in Latijns-Amerika zijn belangrijk voor ons, met name waar het om geld gaat. Verschillen tussen arm en rijk zijn daar extremer, de omstandigheden waaronder mensen moeten overleven stellen hen voor extremere keuzes. Bijna veertig jaar ervaring in Latijns-Amerika heeft Maarten de Gans ertoe gebracht zich diepgaand met het thema ‘geld’ bezig te houden. Wij zijn in de unieke gelegenheid om hierover van hem te horen. U bent van harte uitgenodigd!

Programma:

Vrijdag 21 februari

20.00 tot 21.30 uur: begin seminar.

Zaterdag 22 februari

09.30 uur: mensenwijdingsdienst in het Spaans

10.30 uur: koffie

10.45 uur: voortgang seminar inclusief lunch en pauzes

15.30 uur: einde seminar

 

Informatie en aanmelding bij Steven Wouters steven.wouters@hetnet.nl, tel. 06 10 81 42 97

Kosten: we hopen op een royale bijdrage ten behoeve van de seminaristen uit Latijns-Amerika.

Wij hopen u op deze bijeenkomsten in grote getale te mogen begroeten

19 februari 20.00 uur; ‘De perfecte chaos – 5G dringend of dwingend’

Print this entry

Met het oog op de wereld, 19 februari 20.00 uur

‘De perfecte chaos – 5G dringend of dwingend’

De meningen en standpunten over dit thema lopen maatschappelijk zeer uiteen en met name over de effecten van de zenderstraling. Wetenschappers, gemeenten, politici en belangengroepen lopen totaal niet met elkaar in de pas terwijl anderzijds ook door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een keur aan risico’s voor de gezondheid wordt opgesomd  naast prangende vragen over bijvoorbeeld privacy. En toch lijkt het haast niet te kunnen worden tegengehouden. Jan van Gils heeft zich intensief met dit onderwerp beziggehouden en spreekt en schrijft daarover op verschillende plaatsen. Hij wil ons graag inzicht geven in de grote belangen die wereldwijd spelen en in de effecten die dat heeft op een aantal levensgebieden.

2 februari 12.00 uur; Maria Lichtmis: Vertelling met muziek

Print this entry

Maria Lichtmis: Vertelling met muziek

Aan het einde van wat wel genoemd wordt ‘de grote Kersttijd’, op Maria Lichtmis, komt iemand het verhaal vertellen over de Heilige Bride van de Eilanden. Het is een verhaal dat in essentie een vertelling is over de terugkeer van het licht. Er zal begeleiding zijn op de harp, hetgeen zeker nog een extra dimensie geeft.

Van harte aanbevolen! Een vrijwillige bijdrage is welkom!

Open deur zondagen

Print this entry

Ter gelegenheid van het 90- jarig bestaan van onze gemeente vieren we feest op tweede Kerstdag 26 december met leden, belangstellenden, familie en vrienden. Met Pinksteren, op 31 mei, heeft het feest een ander karakter, dan vieren we het samen met de buurt en omstreken! In de tussenliggende periode hebben we gemeend dat het een mooi gebaar zou zijn wat meer onze deuren open te zetten voor voorbijgangers en geïnteresseerden.

Een schets van hoe die zondagmiddagen eruit kunnen zien: denkt u in de eerste plaats aan een kerkje in Frankrijk. U loopt binnen en na korte of langere tijd loopt u weer naar buiten. Mensen uit de buurt en voorbijgangers kunnen in de periode van Kerst tot Pinksteren dit ook bij ons doen. Binnenlopen om te gluren bij de buren, even rust te vinden of een praatje te maken. Wie wat wil drinken, krijgt koffie of thee of wie weet een kopje soep. Er liggen folders klaar om mee te nemen met daarop de activiteiten van de kerk zoals Paasspel, lezingen en de activiteiten voor kinderen. Ruimtes die bezocht kunnen worden, zijn de hal, de cultusruimte en de gemeentezaal. Fotograferen in de cultusruimte zal niet gaan. De deuren zullen, behalve bij erge kou, hartelijk openstaan van 13.00 tot 16.00 uur.

 

‘Goud, wierook en mirre’ 5 januari 11.45

Print this entry

Na de mensenwijdingsdienst, om 11.45 uur, houdt Hilde Cauwenbergh een korte inleiding (ongeveer 20 minuten) over ‘Goud, wierook en mirre’.

Cultische oudejaarsafsluiting, 31 december 17.00 uur

Print this entry

De cultische oudejaarsafsluiting is een korte dienst met een eenvoudige vorm waarin het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis wordt gele­zen, afgewisseld met ‘beeldende’ muziek.

Driekoningenspel, 11 januari 20.00 uur

Print this entry

De spelersgroep van Vrijeschool Widar uit Delft voert ook dit jaar het Driekoningenspel voor ons op. Het spel van Epifanie, Openbaring des Heren, en de aanbidding van de Koningen. De Koningen gaan op weg de Ster volgend, maar ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. Zij brengen hun geschenken mee: Goud, Wierook en Mirre; in de Tijd ontwikkelde krachten van wijsheid, offergave en genezing. Maar Herodes de Tiran heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de hoofdman goud, nee, zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe Koning wordt geboren. De hoofdman sluit dit drama af in diepe verwarring en innerlijke ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd tussen licht en donker. Maar de Engel wenst ons, van God de almachtige, een goede nacht.                                       Komt allen, jong of oud, arm of rijk