Aangescherpte maatregelen i.v.m. de corona-epidemie Rotterdam en landelijke brief

Print this entry

Beste leden en belangstellenden,

We hebben in het convent alle mogelijke opties overwogen en – zo goed als dat mogelijk is – getracht de consequenties daarvan in te schatten. Binnen het complexe veld van maatschappelijke regelgeving en beperkingen van dit moment ligt de beoordeling daarvan en de daaruit volgende intenties bij de leden van het convent – ook op grond van leeftijd, gezondheid en familiale verplichtingen – net zoals bij alle andere mensen in de maatschappij niet geheel op één lijn.

Onderling zijn we tot de afstemming gekomen elkaar daarin de vrije ruimte te geven – net zoals we ook onze gemeenteleden de vrije keuze willen laten. Hieronder vinden jullie de besluiten die gelden tot wanneer er een tegenbericht komt. We noemen bewust geen einddatum omdat dit ook voor de Rijksoverheid moeilijk in te schatten is.

  • Er zal geen kinderdienst meer zijn tot wanneer alle bijeenkomsten weer mogelijk worden zonder de beperking van de 1,5 meter-regel.
  • Vanaf nu zal er geen gemeentecommunie meer uitgereikt worden tot wanneer de beperkingen opgeheven zijn.
  • Aan alle gemeenteleden en belangstellenden worden uitdrukkelijk gevraagd om enkel naar de dienst te komen wanneer ze voldoende zekerheid hebben dat ze niemands gezondheid door hun aanwezigheid in gevaar brengen.
  • De aanwezigheid van gemeenteleden en belangstellenden wordt omwille van de 1,5 meter-regel per dienst beperkt tot 15 mensen.
  • De diensten, waarbij de gemeente aanwezig kan zijn, gaan door op zondag 10.30 uur, woensdag 9.30 uur en vrijdag 7.30 uur.
  • Op enkele andere dagen om 9.30 uur zullen omwille van de wereldwijde ernst van de situatie en volgens de mogelijkheden van het convent extra ‘stille’ diensten plaatsvinden. Hierbij is de gemeente dus niet lijfelijk aanwezig.

Omwille van het beperkt aantal deelnemers aan de dienst is het wenselijk je hiervoor aan te melden. Dit kan liefst per e-mail via het emailadres van de Michaëlkerk michaelkerkrotterdam@gmail.com tot 20.00 uur op de avond voor de betreffende dienst. Of het kan telefonisch op de avond voor de betreffende dienst tussen 19.00 en 20.00 uur op het nummer 06 15 59 14 43. Het is aan te bevelen om de aanwezigheid ook te spreiden over de weekdiensten – en zeker niet twee opeenvolgende zondagen een plaats te reserveren om iedereen de mogelijkheid te geven.

Tijdens de diensten zal er telkens slechts één ministrant zijn. Alle ministranten zijn vrijgesteld van de reeds eerder gemaakte afspraken. Velen van hen hebben ook een zekere leeftijd en/of kwetsbare mensen in de naaste omgeving. Wie nog als ministrant aan de dienst wil en kan deelnemen, kan zich melden bij Franske Lotte, franskelotte@hotmail.com Wanneer er in een dienst met gemeente geen ministrant zou zijn, dan kan deze dienst niet doorgaan.

Deze regels gelden tot wanneer er vanuit de Rijksoverheid bericht komt dat ze weer versoepeld kunnen worden.

Met hartelijke groet en in innige verbondenheid,

Karel-Jan Tolsma, Ignaz Stegeman, Hilde Cauwenbergh

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt