Geen categorie

10 oktober Landelijke ontmoetingsdag

Print this entry

Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden

De jaarlijkse ontmoetingsdag is op 10 oktober in de Andrieskerk in Amsterdam, A.J. Ernststraat 869. Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen leden van verschillende gemeenten staat op deze dag centraal. We hechten er als landelijk bestuur aan om juist ook in deze tijd de band tussen de leden van de verschillende gemeenten te verzorgen.

Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of 070 – 3451506

Om 09.30 uur is er gelegenheid aan de mensenwijdingsdienst deel te nemen.
Na de dienst is er koffie en thee en om 11.00 uur beginnen we met het programma.

  • Verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur
  • Gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19 in verschillende gemeenten
  • Inleiding door Marianne de Nooij over de viering van 100 jaar Christengemeenschap
  • Gesprek in groepen hierover: wensen en ideeën
  • Cultische afsluiting

    Einde rond 15.30 uur.

Verdieping in de mensenwijdingsdienst

Print this entry

Verdieping in de mensenwijdingsdienst, zaterdag eenmaal per maand tweede groep op woensdag eenmaal per maand, 10.30 – 12.00 uur

Vanuit de vaak jarenlange intense verbinding met de mensen- wijdingsdienst willen we in deze studie- en gespreksgroep de handelingen die we zien en de woorden die klinken in het bewustzijn nemen en vanuit eigen ervaring en inzichten bespreken.

Voorafgaand wordt de mensenwijdingsdienst gecelebreerd die uiteraard openstaat voor iedereen.

Contact: Hilde Cauwenbergh,

28 oktober Gemeentevergadering

Print this entry

Gemeentevergadering, woensdag 28 oktober

29 april zou de jaarrekening 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd en stond ook een aantal belangrijke onderwerpen betreffende het reilen en zeilen van onze gemeente op de agenda. Wegens de afgelasting in het voorjaar, bespreken we dit alles nu samen met de begroting voor 2021. U ontvangt een aantal weken van tevoren een uitnodiging.

Hanske Rijpma, secretaris

18 november Bijeenkomst rondom het sterven

Print this entry

Bijeenkomst rondom het sterven, 18 november, 10.30 uur

De dood – wat is de dood?
Een schenker van dieper bestaan;
Men valt niet uit de wereld,
Men wordt nu pas één met haar.
De dood is heiliger dan alle andere engelen, Hij leeft het ware “ik” eruit
Bij het graf van de onvolmaaktheid.

De dood maakt je zo stil,
Dat God je horen kan.
In de dood begint ons “Ik” pas te klinken.

Op deze woensdagochtend, in een maand die vanouds aan de gestorvenen is gewijd, willen we samenkomen om te kijken welke vragen leven in onze eigen gemeente rondom sterven, waken en gedenken en zullen we samen een thema kiezen waar we de komende bijeenkomsten dit jaar ons mee bezig willen houden.

Karel-Jan Tolsma

21 oktober Ministrantenochtend

Print this entry

Ministrantenochtend 21 oktober, 10.30 uur

Nadat we de afgelopen twee jaar in de bijeenkomsten ‘Rondom het altaar’ op drie woensdagavonden per jaar samen kwamen met ieder die betrokken was bij de zorg rondom het altaar, hebben we nu besloten om deze groep weer op te delen. De ministranten komen rondom hun specifieke taken twee tot drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan inhoudelijk en praktisch gewerkt. De eerste bijeenkomst is dus op woensdagochtend na de dienst waar we met elkaar de volgende bijeenkomst zullen vastleggen.

Ook de altaar bloemengroep kan op een voor hen meer geschikt moment samenkomen en daarin ook inhoudelijk met één van de geestelijken werken. Eerste bijeenkomst op vrijdag 2 oktober om 8.30 uur.

18 oktober Opmaat Rond het altaar

Print this entry

Janny Klink vertelt…, 18 oktober, 11.45 uur

Wendet an den alten Grundsatz: “Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals ohne Geist”, in der Art dass ihr sagt:

“Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun, und wir wollen das Licht des Geistes so suchen, dass es uns Wärme entwickele für unser praktisches Tun.”

Lieve gemeenteleden, bent u nieuwsgierig geworden naar de rest van deze spreuk? Na de koffie klinkt hij als opmaat voor de voordracht die Janny Klink gaat houden over wat zich achter de schermen rond het altaar afspeelt. Wat is praktisch nodig om een mensenwijdingsdienst te vieren? Jarenlange diep doorwerkte ervaring met deze materie wordt met u gedeeld! Kom met veel en meldt u vooraf aan!

4 oktober Presentatie Kroniek

Print this entry

Feestelijke presentatie kroniek 4 oktober, 12.00 uur

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in 2019 is een kroniek geschreven over de geschiedenis van de Christengemeenschap Rotterdam vanaf het jaar 1966, toen de Michaëlkerk is gebouwd. Op Michaëlzondag wordt de kroniek gepresenteerd en wordt het eerste exemplaar aangeboden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

19 september Taakdragersochtend

Print this entry

Taakdragersochtend 19 september, 10.30 uur

Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, nodigen we alle taakdragers uit voor deze hartverwarmende ochtend! Voorafgaand is er een mensenwijdingsdienst die uiteraard openstaat voor iedereen.

6 december Inleiding adventstijd

Print this entry

De adventstijd: inleiding

Zondag 6 december na de dienst houdt Hilde Cauwenbergh een inleiding met als thema ‘de weg bereiden voor de weder-komende’. Eens was het aan de werking van de Heilige Geest te danken dat de zoon van Maria tot hulsel van de Christus bereid werd (derde zin van het credo). Hoe bereiden we nu de hulsels van de Christus voor bij zijn wederkomst?

29 november Adventstuintje

Print this entry

Adventstuintje op 29 november om 15.15 uur

Op het moment dat de schemering langzaam inzet, versieren we met de kinderen eerst een eigen kleine kaars. Daarna betreden we de kerkruimte die feeëriek verlicht is met kaarsen. De priester vertelt een kort verhaal over Maria en de engel. Vervolgens dragen de kinderen elk hun eigen brandende kaars naar een mooie transparant van Maria die opgesteld staat. Het licht van die kaarsen zal de transparant doen oplichten. We horen muziek gespeeld op de lier en natuurlijk zingen we enkele mooie adventsliederen. Het geheel zal omstreeks 16.30 uur eindigen.