Geen categorie

11 december 10.00 tot 12.00 uur ‘In vrede ben Ik met de wereld’,

Print this entry

De eerste bijeenkomst van de gespreksgroep ‘In vrede ben ik met de wereld…’ heeft op 13 november 2021 plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst is op zaterdag 11 december. Karel-Jan Tolsma zal de bijeenkomst inleiden met een opmaat over het thema ‘In vrede zijn met de wereld: Christus vrede ontvangen, bewaren en een ermee wandelen…’ Vervolgens is er ruimte voor ieder van ons om zijn of haar inbreng te geven en gaan we het gesprek aan.

Er zijn enkele plekken beschikbaar. Meld je aan als je:

je had aangemeld voor beide gesprekken en toch afwezig was bij het eerste gesprek.

je voorlopig of onder voorbehoud had aangemeld voor het tweede gesprek.

je er niet bij was de eerste keer en nu wilt meedoen.

Het maximum aantal deelnemers is 18 personen. Naar belangstelling kunnen er komend jaar meer gesprekken worden georganiseerd. Graag aanmelden

10 april 11.45 uur Beschouwing in de Goede Week

Print this entry

Op Palmzondag wordt een inleiding gehouden na de dienst.

De laatste woorden van een stervend mens hebben een geheel eigen gewicht. De zeven kruiswoorden, die Christus voor zijn sterven heeft gesproken en door de evangelisten zijn opgetekend, vertellen een verhaal van menswording en vergeestelijking en een toekomst die daaruit mogelijk wordt. Wat zijn deze zeven ‘woorden’ en wat spreekt eruit?

27 maart 11.45 uur Inleiding na de dienst

Print this entry

 

Onze stagiair Ewoud Mahler spreekt op deze ochtend over ‘sacrament en wereldwording’.

30 januari 11.45 uur Inleiding na de dienst

Print this entry

 

Op deze laatste zondag in de tijd van Epifanie verzorgt Wilma Bos, geëmeriteerd geestelijke, na de dienst een inleiding over ‘In vrede ben ik met de wereld – op weg naar een Johanneïsch christendom’.

‘Vrede schenk ik u, de vrede die in mij is geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik hem u.’ Johannes 14: 27

We leven in een wereld waarin elke dag, dichtbij of veraf, wel iets onze aandacht vraagt waartegen we terecht ‘nee’ willen zeggen. Hoe is dat te verbinden met dit vrede-woord van Christus? Wellicht komen we daar iets dichterbij wanneer we de weg vervolgen die één van de intiemste vrienden van Jezus heeft afgelegd: degene die uiteindelijk het Johannesevangelie en de Openbaringen kon schrijven.Wat betekent hij nu voor ons?

19 december 11.45 uur Gemeentegesprek op zondag,

Print this entry

Karel-Jan Tolsma verzorgt na de dienst de tweede inleiding rond ‘100 jaar Christengemeenschap: aankomen in de tweede eeuw van onze beweging: hoe ontwikkelen we inspiratieve krachten in een vernieuwd christendom?’

3 april 9.15 uur Zaaien van het graan

Print this entry

Dit graan, meegenomen van Michaëls weegschaal, werd de kinderen toevertrouwd om het thuis te bewaren, de hele winter lang en nu komt het weer naar ‘huis’. En dit ‘huis’ is de donkere aarde waaraan het opnieuw toevertrouwd zal worden, zodat slechts korte tijd later al het grote wonder zal geschieden…

Neem een potje aarde mee. Voor aarde en extra graan wordt door ons gezorgd.

9 januari 12.00 uur Kinderdriekoningenspel

Print this entry

Dit Driekoningenspel, dat wordt opgevoerd door kinderen uit onze gemeente, ademt de sfeer van de kerstspelen uit Oberufer en is speciaal voor kinderen geschreven.

Kinderen kunnen ons, volwassenen, helpen de oerbeelden van het Kerstevangelie met een vrome ziel op te nemen. U bent van harte welkom om dit mee te beleven.

De rollen worden verdeeld op 28 december om 10.30 uur en de drie repetities zijn op 31-12, 4-1, 7-1 telkens om 10.30 uur. Op zondag 9 januari tijdens de mensenwijdingsdienst zijn de laatste voor- bereidingen voor de opvoering. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden of kunnen door hun ouders worden aangemeld bij Adriaan Roest Crollius of bij Karel-Jan Tolsma.

2 januari, 11.45 uur Kunstbeschouwing Torgauer altaarschildering,

Print this entry

In de schilderkunst is het thema van de twee Jezuskinderen en hun bijdrage in het tot stand komen van het mysterie van Golgotha door een groot aantal kunstenaars als een zichtbaar geheim aan de mensen van hun tijd toevertrouwd. Het weer samenkomen van twee stromen, die je zou kunnen aanduiden als de Kaïn- en Abelstroom of de Koningen- en Herdersstroom, is ook thema van de altaarschildering van Torgau van Lucas Cranach. Op deze ochtend kijken we naar dit drieluik met de twee jonge Jezuskinderen en gaan op zoek naar de betekenis ervan.

31 december 17.00 uur Cultische oudejaarsafsluiting

Print this entry

De cultische oudejaarsafsluiting is een korte dienst met een eenvoudige vorm waarin de overgang van het oude naar het nieuwe ook hoorbaar wordt in het lezen van het eerste hoofdstuk van Genesis en het lezen van de Proloog van Johannes, omlijst door muziek.

29 december 10.45 uur Kunstzinnig werk

Print this entry

Kunstzinnig werk

Op woensdag 29 december zal er na de dienst een ‘gemeente-atelier’ zijn waar kunstzinnig kan worden gewerkt naar aanleiding van de motieven van de evangeliën en het epistel in de kersttijd. Voor materiaal om mee te werken wordt gezorgd.