Geen categorie

Internationale gewadenconferentie, 31 oktober 2022 t/m 4 november 2022 in Zeist

Wilt u meer te weten komen over het maken van de geestelijke gewaden? Of over de kleuren die verschijnen in de feesttijden? Of overweegt u om mee te helpen bij het maken van een casula? Kom dan naar de internationale gewadenconferentie die dit keer in de gemeente Zeist gehouden wordt. Alle leden en belangstellenden van de Christengemeenschap zijn welkom. Er zijn lezingen en workshops en demonstraties. Binnenkort wordt het programma bekendgemaakt.

Michaëlconferentie in Dortmund

Er is met Pasen weer een nieuwsbrief verschenen in het Nederlands vol informatie over de conferentie en met achtergrondartikelen en interessante links, waaronder een interview met Michaela Glöckler. De nieuwsbrief is via de website van de Christengemeenschap te downloaden. Voor meer informatie zie ook de rubriek over de Michaëlconferentie onder de rubriek Agenda.

De boekenhoek

De afgelopen jaren heeft Thea van Veen de aan- en verkoop van de boeken van de boekentafel verzorgd. Sinds kort heb ik deze taak van haar overgenomen. Dank dat ze zo lang dit werk gedaan heeft en voor mij fijn dat ze dat met zorg en aandacht heeft overgedragen. Leuk ook dat ze op de achtergrond betrokken blijft, als maatje en vraagbaak.

De Christengemeenschap heeft een eigen Boekenfonds. In samenwerking met uitgeverij Aan de Tijd verschijnen er af en toe nieuwe uitgaven. Ook worden er boeken heruitgegeven. Die boeken samen vormen de ‘boekentafel’. Tafel is in onze situatie een vreemd woord; de boeken staan op de schappen, links in de boekenhoek.

Er ligt daar ook een lijst met alle titels. Het grootste gedeelte van deze titels staat op de schappen. Als je een boek wil aanschaffen, kunt je het mee naar huis nemen. De factuur tref je in het boek aan.  Ik vraag je om het bedrag over te maken naar de vermelde bankrekening. In elk boek zit ook een notitie voor mij om zicht te houden op de verkochte boeken. Wil je die notitie in de houten doos te leggen die in de boekenhoek staat? Daar vind ik hem dan wel.

Je kunt de boeken ook rechtstreeks bij uitgeverij Aan de Tijd bestellen. Als je het boek echter via de ‘boekentafel‘ aanschaft, komt 30% van de aanschafprijs ten goede aan de algemene middelen van onze gemeente.

Recente (her)uitgaven zijn: 

– Ton Besterveld, Het licht van Damascus

– Ogilvie, H.A.P.J., Gedachten bij het Onze Vader

– Peter Selg, Mensenwijding en Wederkomst   

Paul Peeters

Voor onze toekomstige kapel

Voor de aanbouw bij ons kerkgebouw hebben we zoals jullie weten ook financiële middelen nodig. Velen dragen hieraan bij door te schenken aan ons gezamenlijke Fonds Nieuwbouw, mee te metselen door stenen te kopen of mooie kaarten te kopen waarvan de opbrengst voor de bouw is of door leengeld beschikbaar te stellen.

Nu hebben de leden en belangstellenden/vrienden van Kring West-Brabant op een Algemene Kringavond besloten om vandaar uit als Kring ook financieel een ‘steentje’ bij te dragen. 

Er is € 5.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van onze toekom-stige kapel. De helft hiervan, 2.500 euro, is een schenking en de andere helft, 2.500 euro, is een lening voor onbepaalde tijd.

Wij zijn over dit gebaar zeer verheugd en danken allen van de Kring West-Brabant hartelijk hiervoor. Zo kan het een mooie en eerbiedwaardige kapel worden.  

  Namens het bestuur, Rudolf van Lierop

Koffiezetters gevraagd!

De koffiegroep heeft dringend versterking nodig! Wie o wie voelt zich geroepen toe te treden tot deze zo belangrijke taakgroep?! Vele handen maken licht werk en je wordt goed ingewerkt. Meld je aan bij:

Hennie Coster, hcoster63@gmail.com of tel. 06 21 97 51 98.

9 januari 12.00 uur Kinderdriekoningenspel

Dit Driekoningenspel, dat wordt opgevoerd door kinderen uit onze gemeente, ademt de sfeer van de kerstspelen uit Oberufer en is speciaal voor kinderen geschreven.

Kinderen kunnen ons, volwassenen, helpen de oerbeelden van het Kerstevangelie met een vrome ziel op te nemen. U bent van harte welkom om dit mee te beleven.

De rollen worden verdeeld op 28 december om 10.30 uur en de drie repetities zijn op 31-12, 4-1, 7-1 telkens om 10.30 uur. Op zondag 9 januari tijdens de mensenwijdingsdienst zijn de laatste voor- bereidingen voor de opvoering. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden of kunnen door hun ouders worden aangemeld bij Adriaan Roest Crollius of bij Karel-Jan Tolsma.

2 januari, 11.45 uur Kunstbeschouwing Torgauer altaarschildering,

In de schilderkunst is het thema van de twee Jezuskinderen en hun bijdrage in het tot stand komen van het mysterie van Golgotha door een groot aantal kunstenaars als een zichtbaar geheim aan de mensen van hun tijd toevertrouwd. Het weer samenkomen van twee stromen, die je zou kunnen aanduiden als de Kaïn- en Abelstroom of de Koningen- en Herdersstroom, is ook thema van de altaarschildering van Torgau van Lucas Cranach. Op deze ochtend kijken we naar dit drieluik met de twee jonge Jezuskinderen en gaan op zoek naar de betekenis ervan.

31 december 17.00 uur Cultische oudejaarsafsluiting

De cultische oudejaarsafsluiting is een korte dienst met een eenvoudige vorm waarin de overgang van het oude naar het nieuwe ook hoorbaar wordt in het lezen van het eerste hoofdstuk van Genesis en het lezen van de Proloog van Johannes, omlijst door muziek.

29 december 10.45 uur Kunstzinnig werk

Kunstzinnig werk

Op woensdag 29 december zal er na de dienst een ‘gemeente-atelier’ zijn waar kunstzinnig kan worden gewerkt naar aanleiding van de motieven van de evangeliën en het epistel in de kersttijd. Voor materiaal om mee te werken wordt gezorgd.