Geen categorie

Ontbijt op kerstdag

Op kerstdag zelf vieren we met elkaar de drie diensten en tussen de tweede en derde dienst is er een ontbijt gevolgd door het zingen van kerstliederen. Er ligt een inschrijflijst voor wie mee komt ontbijten: daarop kan je ook aanduiden wat je zelf wil meebrengen.

 

woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

Nieuwe serie bijeenkomsten over ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

In de vorige Blauwe brief stond een mededeling over een viertal bijeenkomsten waarin gesproken zou worden over ‘Oud zijn – een nieuw levensgebied’. Van deze korte serie zijn nu drie bijeenkomsten achter de rug en de vierde en laatste is in september.

Aan de hand van vragen, gedichten, sprookjes en veel eigen inbreng hebben we dit gebied verkend om er ons steeds meer in thuis te voelen. Gemiddeld vijftien personen hebben hieraan deelgenomen, maar er waren meer aanmeldingen dan plaatsen, zodat niet alle personen die zich aanmeldden deel konden nemen.

Daarom willen we graag een tweede serie aankondigen voor diegenen, die niet mee konden doen aan de eerste reeks.
We hebben de volgende data gepland: woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december van 10.30 tot 12.00 uur.

zondag 21 november 11.45 uur Afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. We kijken met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie kunnen vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen.

3 en 24 oktober en 19 december Gemeentegesprekken op zondag

Op drie zondagen verzorgt Karel-Jan Tolsma na de dienst inleidingen rond ‘2022 – 100 jaar Christengemeenschap’. De thema’s voor deze inledingen met aansluitend gesprek hangen samen met de centrale thema’s van de internationale conferentie die volgend jaar oktober in Dortmund plaatsvindt.

3 oktober – De aartsengel Michaël: tijdsgeest en zwijgzame helper van de mensheid

24 oktober – De sacramenten: heling en heiliging van mens en wereld door haar verwandeling

19december- Aan komen in de tweede eeuw van onze beweging: hoe ontwikkelen we inspiratieve krachten in een vernieuwd christendom?

Voor actueel nieuws (ontwikkelingen van het programma, podcasts en artikelen) over de Weltweite Festtagen in Dormund kunt u terecht op de website van de Michaëlkerk.

28 november om 15.15 uur Adventstuintje

Op het moment dat de schemering langzaam inzet, versieren we met de kinderen eerst een eigen kleine kaars. Daarna betreden we de kerkruimte die feeëriek verlicht is met kaarsen. De priester vertelt een kort verhaal over Maria en de engel. Vervolgens dragen de kinderen elk hun eigen brandende kaars naar een mooie transparant van Maria die opgesteld staat. Het licht van die kaarsen zal de transparant doen oplichten. We horen muziek gespeeld op de lier en natuurlijk zingen we enkele mooie adventsliederen. Het geheel zal omstreeks 16.30 uur eindigen.

3 oktober om 9.15 uur Michaëlviering met de kinderen

Met het einde van de zomer en het begin van de herfst breekt ook de tijd aan van het innerlijk aan het werk gaan. Welke eigenschappen, welke moeilijkheden of draakjes komen we in ons binnenste tegen? Vinden we de kracht om ze te bestrijden? Hierbij kunnen we hulp vragen: Michaël de aartsengel wil met zijn lichtende zwaard een helper zijn voor ieder die daarom vraagt.

Op deze ochtend geeft hij ons zaadjes opdat die later tot vruchtbare granen kunnen uitgroeien. Wij willen iedereen uitnodigen om samen met ons het Michaëlfeest te vieren en de zaadjes in ontvangst te nemen. Wees welkom!

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

In principe gaan alle gemeenteactiviteiten die in deze Blauwe brief staan aangekondigd gewoon door. Er geldt wel een maximumaantal deelnemers omwille van de ‘adembaarheid’ in onze gemeente­ruimten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de organi­serende persoon die onderaan de activiteit staat vermeld.

Aan de mensenwijdingsdienst kunnen maximaal 40 personen deel­nemen. Voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig vooraf aan te melden: michaelkerkrotterdam(at)gmail.com

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Brief bestuur 20 maart 2020

Brief convent 13 maart 2020

landelijke-brief-ivm-Corona-griep-13-mrt.-2020

Michaëlconferentie in Dortmund, 7 t/m 11 oktober 2022

De Christengemeenschap bestaat sinds 1922. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ​​vindt er van 7 t/m 11 oktober 2022 een conferentie in Dortmund plaats.

Het wordt een grote conferentie voor 2000 deelnemers van over de hele wereld, waaronder 500 jongeren. Er komen ruim 130 losse evenementen, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, tentoonstellingen, een cultureel programma en nachtcafés. Op het conferentieterrein is er een apart programma voor kinderen. Er zijn ook royale pauzes voor eten en drinken, voor ontmoetingen en spontane bijdragen. 

De mensenwijdingsdienst wordt dagelijks gehouden aan acht altaren in vele talen, evenals de dagsluitingen. Als bijzonderheid zullen er ook priesterwijdingen zijn tijdens de conferentie, afhankelijk van het aantal wijdingskandidaten op meerdere ochtenden. Elk van de zeven sacramen-ten zal zijn eigen ruimte hebben, waarin tentoonstellingen en installaties, maar ook mogelijkheden voor persoonlijke activiteit bezoekers de mogelijkheid zullen bieden om de essentie van deze sacramenten te bewonderen, te onderzoeken en eraan te werken. Een deel van de lezingen en workshops zal ook thematisch gebaseerd zijn op de sacramenten. 

Alle deelnemers kunnen gezamenlijk aan vier bijeenkomsten deelnemen: de opening van de conferentie, de eerste en de middelste avond, en de afsluiting. Om hiervoor ruimte te creëren, wordt een grote tent opgezet. Alle andere evenementen zullen plaatsvinden in ruimtes van de vrijescholen in Dortmund. Daar bevinden zich ook de overnachtingsplekken voor de jongeren. 

Corona De conferentie zal hoe dan ook plaatsvinden. Zo nodig creëert men een passend hygiëneplan dat voortdurend wordt aangepast aan de geldende regelgeving. 

Voor alle actuele informatie over de conferentie klik hier of zie Nieuwsbrief CG 2022 – Michaeli 2020 of CG_2022_Newsletter_4_2020_Deutsch_3011_PRINT.