zondag 21 november 11.45 uur Afsluiting kerkelijk jaar

Print this entry

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. We kijken met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie kunnen vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen.