woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

Print this entry

Nieuwe serie bijeenkomsten over ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

In de vorige Blauwe brief stond een mededeling over een viertal bijeenkomsten waarin gesproken zou worden over ‘Oud zijn – een nieuw levensgebied’. Van deze korte serie zijn nu drie bijeenkomsten achter de rug en de vierde en laatste is in september.

Aan de hand van vragen, gedichten, sprookjes en veel eigen inbreng hebben we dit gebied verkend om er ons steeds meer in thuis te voelen. Gemiddeld vijftien personen hebben hieraan deelgenomen, maar er waren meer aanmeldingen dan plaatsen, zodat niet alle personen die zich aanmeldden deel konden nemen.

Daarom willen we graag een tweede serie aankondigen voor diegenen, die niet mee konden doen aan de eerste reeks.
We hebben de volgende data gepland: woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december van 10.30 tot 12.00 uur.