Geen categorie

woensdag 4 en 11 augustus Zomergesprekken

Zomergesprekken  

Op de laatste seniorenochtend bleek dat de inhoud van de Tempel­legende en de omvorming ervan bij de opwekking van Lazarus te uitgebreid was om nog voldoende tijd te hebben om hierover met elkaar in gesprek te komen. Gelegenheid tot gesprek zal er zijn op 4 augustus, nadat de Tempellegende nog een keer verteld is. Ook niet-senioren zijn hierbij natuurlijk hartelijk uitgenodigd.

Op 11 augustus is er een vrij gesprek over ‘wat ter tafel komt’. Dit kan een voortzetting of uitwerking zijn van het eerder gehouden gemeente­gesprek rondom de toekomst. Of een thema dat op 4 augustus boven komt drijven, of iets wat op het moment zelf ontstaat.

Woensdag 7 en 14 juli van 10.30 tot 12.00 uur Kleur en vorm in twee cultische feesttijden

Zomerbijeenkomsten: Kleur en vorm in twee cultische feesttijden

In een tijd waarin de natuur zich volop toont in haar kleurenrijkdom gaan we op twee woensdagochtenden ‘binnen’ op zoek naar wat ons verbindt met de kleuren van twee cultische feesttijden. Na een korte inleiding over de kleur zal er uitleg zijn over het werken met aquarel-verf en gaan we de werking ervan ook zelf schilderend ervaren.

Op 7 juli: de kleuren van de Johannestijd en de ruit, rombus, die zichtbaar is op achterkant van de casula.

Op 14 juli: de kleuren van de Trinitairische tijd en de lemniscaat die zichtbaar is op de voorkant van de casula.

Voor deelname is vooraf opgeven nodig. Negen mensen per keer kunnen deelnemen.

16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september: Oud zijn: een nieuw levensgebied van 10.30 tot 12.00 uur

Oud zijn: een nieuw levensgebied

Met name in de westerse wereld zijn er in deze tijd veel oude tot zeer oude mensen; dat zien we ook terug in onze gemeente.Doordat we ouder worden, verkeren we langer in de fase van het oud zijn. Oud zijn is een nieuw levensgebied geworden.Dat kan verschillende vragen oproepen.

In het algemeen:

Hoe beleven we tijd? Waarom zijn er momenteel zoveel oude mensen? Wat betekent de spiritualiteit van oude mensen voor de aarde en de geestelijke wereld?

In ons persoonlijk leven kunnen we ons afvragen: Wat kan er waardevol zijn aan dit levensgebied?Wat betekent ‘klaar zijn met leven’? Heb je nog contact met het kind in jezelf? Veranderde in de loop van je leven je kijk op oud zijn? Wat betekent in deze fase ‘In vrede zijn met jezelf en de wereld’? Wat heb ik nog te doen?

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer vragen aan de orde komen.

Aan de hand van teksten, gedichten, sprookjes en eigen inbreng willen we – als ervaringsdeskundigen – dit gebied verkennen om er ons zo steeds meer in thuis te voelen.

Mocht na deze vier bijeenkomsten blijken dat er behoefte is aan verdere verdieping, dan kunnen we samen kijken naar wat gewenst wordt. Op de uitnodiging die per mail verstuurd werd, kwamen al meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Er is een reservelijst van mensen die uitgenodigd worden als iemand niet kan komen.

28 april 20.00 uur Gemeentevergadering

Gemeentevergadering, 28 april 20.00 uur

Op deze halfjaarlijkse vergadering wordt het reilen en zeilen van onze gemeente besproken. De jaarrekening 2020, die een positief resultaat laat zien, wordt ter goedkeuring aangeboden. Er staan voor de Rotterdamse gemeente belangrijke onderwerpen op de agenda. Agenda en stukken ontvangen jullie enkele weken van tevoren. Van harte welkom!

23 mei 11.45 uur ‘Het Pinkstervuur van Thomas’

‘Het Pinkstervuur van Thomas’, 23 mei 11.45 uur

Op deze Pinksterzondag staan we stil bij de weg van één van de Apostelen. Hij die ook voortleeft in de uitdrukking ‘ongelovige Thomas’, doorkruiste als apostel heel veel landen en culturen om tot in het verre India ‘het evangelie van de vrede’ uit te dragen.

Het convent

23 mei 9.15 uur Pinksterviering voor de kinderen

Pinksterviering voor de kinderen, 23 mei 9.15 uur

Nadat de hele weg is afgelegd van Advent tot Pasen en Hemelvaart is Pinksteren van oorsprong het feest van een nieuwe gemeenschap. Het is ook een feest van innerlijke warmte en licht dat tot uitdrukking komt in de vlammen. Wij vieren dit feest op een ingetogen manier: de kinderen ontsteken twaalf kaarsen waarbij iedereen in stilte denkt aan een dierbaar mens die om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn. En we voelen keer op keer hoe de kring wijder en wijder wordt.

De jaarfeestengroep

25 april en 9 mei 11.45 uur Tussen Pasen en Hemelvaart

Tussen Pasen en Hemelvaart, 25 april en 9 mei 11.45 uur

In twee inleidingen op zondag na de mensenwijdingsdienst spreekt Hilde Cauwenbergh over de Mitrasmysteriën en de relatie die ze ziet met de ontmoetingen van de leerlingen met de Verrezene tussen Pasen en Hemelvaart. Op 25 april gebeurt dit met behulp van lichtbeelden van misschien minder bekende afbeeldingen van de Mitrascultuur. In het tweede gedeelte op 9 mei wordt de aandacht gericht op de ontmoetingen van de Verrezene met de leerlingen.

11 april Jeugdwijding

Jeugdwijding, 11 april

De jeugdwijding is voor kinderen van veertien jaar en wordt altijd in de Paastijd voltrokken. Het is het enige sacrament dat zo specifiek in een bepaalde tijd van het jaar wordt geplaatst. Op de weg door het leven komt ieder mens gebeurtenissen tegen die hem ‘nieuw leven’ schenken en dingen die vragen om ze los te laten, er afscheid van te nemen. Dit zijn uitdrukkingen van leven en dood die in het leven werken. Ze geven verdriet en vreugde. Bij volwassen worden hoort dat je leert te accepteren dat zowel vreugde als leed een heel eigen plaats hebben in het leven van jezelf en van anderen. Dat deze twee zelfs helpers zijn op onze levensweg. In de jeugdwijding ontvangen de kinderen een zegen voor wat ze aan het einde van hun kindertijd steeds meer zullen gaan herkennen als hun eigen weg.

Omgang persoonsgegevens

De Christengemeenschap Rotterdam legt contactgegevens vast van leden en belangstellenden.

Voor een goede werking van de gemeenschap die we met elkaar vormen zijn individuele gegevens op verzoek vrijelijk beschikbaar voor leden. Ze worden niet verstrekt aan derden.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid. Stuur daarvoor een mail aan:

michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

AVG Christengemeenschap Rotterdam