Geen categorie

ANBI

Print this entry

ANBI verklaring Michaelkerk Rotterdam

7-11 oktober 2022 – 100 jaar Christengemeenschap Een wereldwijde conferentie in Dortmund

Print this entry

Nieuwsbrief MICHAELI 2020

De sacramenten, ook het sacrament van het altaar, waren bij ons al meermaals het thema. In vorige nieuwsbrieven schreven Volker Harlan en Michael Bruhn daarover. Ditmaal treft u bijdragen aan van Anastasiia Mazur en Tom Ravetz. En binnenkort bijdragen van Michael Debus en Ulrich Meyer.
In de to-do-lijst aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de titel, het motto en de oproep voor onze conferentie.

To-do-lijst van de conferentie in 2022
Tot nu toe noemden we ons jubileum “conferentie 100 jaar Christengemeenschap”, wat echter nog geen titel, geen motto, geen oproep is. Op zoek daarnaar loont het de moeite eens terug te kijken naar vroegere, grote conferenties. Zo was er in 1997 in Hamburg de conferentie INICIO (begin), BREAKTHROUH (doorbraak) en AUFBRUCH (in beweging komen). In 2010 in Dortmund heette de conferentie FUTURE NOW (toekomst nu). Deze reeks wordt voortgezet met de conferentie in 2022.

De voorstellen voor een titel uit meerdere dicussie-rondes vindt u in de CG-2022-nieuwsbrieven van Pasen en St. Jan. Daar zijn ze ter illustratie als het ware op een schoolbord afgebeeld. Tijdens de bijeenkomst van het grote planningsteam op 3 oktober 2020 willen we de titel van de conferentie vastleggen. En op de volgende bijeenkomst van het grote planningsteam op 21 november 2020 het werken aan de inhoudelijke invulling voortzetten.

Een pregnante titel is op zichzelf nog niet alles. De ontmoetingen van de mensen, de uitwisseling is dat, wat deze conferentie vooral moet kenmerken. Om daarna nog uit deze dingen te kunnen putten is een zorgvuldige voorbereiding van belang. Daarvoor is samenwerking van alle betrokkenen nodig!

Tot aan de conferentie hebben we nog twee jaar de tijd om verbindingen en contacten te leggen. We kunnen gelijkgestemden vinden, partnerschappen tussen gemeenten vormen, ook over landsgrenzen heen. We kunnen deelnemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten van de conferentie, maar ook verlerlei conferenties van de Christengemeenschap bezoeken. Een dergelijk wereldwijd proces zouden we na de conferentie kunnen voortzetten in de geest van een voortdurende vernieuwing.

Wij allen kunnen inhoudelijke thema’s, die we belangrijk vinden, die we altijd al wilden bespreken en die we met elkaar willen bereiken. Veel thema’s zijn al in onze documenten op www.cg-2022.org gepresen- teerd.

Nog meer thema’s en discussies zijn heel welkom, vooral in onze twee interactieve media.
In ons internet-forum kunt u met ons en vele anderen van gedachten wisselen over ideeën, denkbeelden, wensen, zorgen, en nog veel meer betreffende 100 jaar Christengemeenschap. Het tweetalige (Duits-Engels) CG-2022 journaal “Dies bewegt uns. This moves us. Dit beweegt ons” is een pdf-docu-ment dat u kunt aanvragen via newsletter@cg-2022.org . Daar hebben tot nu toe 38 leden opgeschreven, wat zij voor de toekomst van de Christengemeenscha belangrijk vinden. Nog meer bijdragen zijn van harte welkom en zullen in de uitgave van voorjaar 2021 worden opgenomen. Het bijzondere van dit journaal is dat elke lezer in dit pdf- document eigen commentaren kan toevoegen. Zo kan een gedocumenteerd discussieproces ontstaan. Mocht u met een dergelijk interactief computergebruik niet vertrouwd zijn, dan kunt u natuurlijk een e-mail sturen naar newsletter@cg- 2022.org of een traditionele brief naar ons conferentiebureau: Mergelweg 31, D-42781 Haan. Uw bijdrage is in elke vorm zeer welkom.

Wolfgang Jaschinski, Publiciteit voor CG 2022

https://cg-2022.org/wp/

Financiën

Print this entry

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellende zijn de enige financiële basis voor het bestaan van De Christengemeenschap Rotterdam. Uw bijdragen kunt u overmaken aan:

  • Triodosbank, rekeningnummer NL23 TRIO 0254 6661 40
  • Triodosbank, rekeningnummer NL74 TRIO 0212 1042 41

Beide ten name van De Christengemeenschap Rotterdam.

24 maart Gespreksavond en 3 april Pilatusspel

Print this entry

‘De vraag van Pilatus: wat is waarheid?’, 3 april 20.00 uur

Gespreksavond 24 maart, 19.30 tot 21.00 uur

Op stille zaterdag wordt het Pilatusspel opgevoerd. Zoals al eerder is gebeurd, willen we graag met jullie in gesprek gaan over de inhoud van dit indrukwekkende spel.

Omdat we bij het uitkomen van deze Blauwe brief nog volop bezig zijn met het kerstspel zijn er nog maar enkele, niet uitgewerkte, ideeën over hoe we dit gesprek vorm kunnen geven. Daarover worden jullie later geïnformeerd. Heb je zelf een voorstel, laat het ons dan vooral weten.

Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

28 maart Nicodemus in de kunst

Print this entry

 

Op Palmzondag 28 maart houdt Karel-Jan Tolsma een kunst-beschouwing met als thema: Nikodemus – getuige van de Goede Week.

3 februari 10.40 uur Bijeenkomst rondom het sterven 

Print this entry

Op 18 november kwamen wij in een ruime kring samen om te zien welke onderwerpen rondom het sterven wij als thema voor de komende bijeenkomsten zien en hoe frequent wij samen gaan komen. We besloten drie tot vier keer per jaar samen te komen rond:

  • het stervenssacrament en de rituaalteksten voor de gestorvenen
  • het uitwisselen van ervaringen en gedachten over onder meer het waken bij gestorvenen, de keuze tussen begraven of cremeren en over de huidige praktijk van euthanasie.

Verder zal Karel-Jan Tolsma iedere keer een opmaat verzorgen over ‘de weg van de gestorvene’.

Je kunt vrij deelnemen aan deze groep en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep.

21 maart 9.15 uur Zaaien van het graan 

Print this entry

Dit graan, meegenomen van Michaëls weegschaal, werd de kinderen toevertrouwd om het thuis te bewaren, de hele winter lang en nu komt het weer naar ‘huis’. En dit ‘huis’ is de donkere aarde waaraan het opnieuw toevertrouwd zal worden, zodat slechts korte tijd later al het grote wonder zal geschieden…

3 januari 12.00 uur Kinderdriekoningenspel 

Print this entry

Dit Driekoningenspel, dat wordt opgevoerd door kinderen uit onze gemeente, ademt de sfeer van de kerstspelen uit Oberufer en is speciaal voor kinderen geschreven.

Kinderen kunnen ons, volwassenen, helpen de oerbeelden van het Kerstevangelie met een vrome ziel op te nemen. U bent van harte welkom om dit mee te beleven.

De rollen worden verdeeld op maandag 21 december om 10.30 uur en de drie repetities zijn op donderdag 24, maandag 28 december en donderdag 31 december telkens om 10.30 uur. Op zondag 3 januari tijdens de mensenwijdingsdienst zijn de laatste voorbereidingen voor de opvoering.  Kinderen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden of kunnen door hun ouders worden aangemeld bij Karel-Jan Tolsma

31 december 17.00 uur Cultische oudejaarsafsluiting

Print this entry

De cultische oudejaarsafsluiting is een korte dienst met een eenvoudige vorm waarin de overgang van het oude naar het nieuwe ook hoorbaar wordt in het lezen van het eerste hoofdstuk van Genesis en het lezen van de Proloog van Johannes, omlijst door muziek.

Beschouwingen in de kersttijd

Print this entry

Op zondag 27 december en woensdag 30 december verzorgt Karel-Jan Tolsma een kunstbeschouwing en opmaat over de uitdrukking van de hemelse hiërarchieën in de schilderkunst.

Op zondag 27 december kijken we samen naar weergaven van de eerste hiërarchie van Tronen, Serafijnen en Cherubijnen en op

woensdag 30 december naar de tweede hiërarchie van Openbaarders, Wereldkrachten en Wereldleiders.

Op woensdag 6 januari spreekt Hilde Cauwenbergh over wat de derde hiërarchie ons geschonken heeft en hoe wij nu met hen kunnen samenwerken.