28 april 20.00 uur Gemeentevergadering

Print this entry

Gemeentevergadering, 28 april 20.00 uur

Op deze halfjaarlijkse vergadering wordt het reilen en zeilen van onze gemeente besproken. De jaarrekening 2020, die een positief resultaat laat zien, wordt ter goedkeuring aangeboden. Er staan voor de Rotterdamse gemeente belangrijke onderwerpen op de agenda. Agenda en stukken ontvangen jullie enkele weken van tevoren. Van harte welkom!