16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september: Oud zijn: een nieuw levensgebied van 10.30 tot 12.00 uur

Print this entry

Oud zijn: een nieuw levensgebied

Met name in de westerse wereld zijn er in deze tijd veel oude tot zeer oude mensen; dat zien we ook terug in onze gemeente.Doordat we ouder worden, verkeren we langer in de fase van het oud zijn. Oud zijn is een nieuw levensgebied geworden.Dat kan verschillende vragen oproepen.

In het algemeen:

Hoe beleven we tijd? Waarom zijn er momenteel zoveel oude mensen? Wat betekent de spiritualiteit van oude mensen voor de aarde en de geestelijke wereld?

In ons persoonlijk leven kunnen we ons afvragen: Wat kan er waardevol zijn aan dit levensgebied?Wat betekent ‘klaar zijn met leven’? Heb je nog contact met het kind in jezelf? Veranderde in de loop van je leven je kijk op oud zijn? Wat betekent in deze fase ‘In vrede zijn met jezelf en de wereld’? Wat heb ik nog te doen?

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer vragen aan de orde komen.

Aan de hand van teksten, gedichten, sprookjes en eigen inbreng willen we – als ervaringsdeskundigen – dit gebied verkennen om er ons zo steeds meer in thuis te voelen.

Mocht na deze vier bijeenkomsten blijken dat er behoefte is aan verdere verdieping, dan kunnen we samen kijken naar wat gewenst wordt. Op de uitnodiging die per mail verstuurd werd, kwamen al meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Er is een reservelijst van mensen die uitgenodigd worden als iemand niet kan komen.