Geen categorie

4 oktober Presentatie Kroniek

Print this entry

Feestelijke presentatie kroniek 4 oktober, 12.00 uur

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in 2019 is een kroniek geschreven over de geschiedenis van de Christengemeenschap Rotterdam vanaf het jaar 1966, toen de Michaëlkerk is gebouwd. Op Michaëlzondag wordt de kroniek gepresenteerd en wordt het eerste exemplaar aangeboden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

19 september Taakdragersochtend

Print this entry

Taakdragersochtend 19 september, 10.30 uur

Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, nodigen we alle taakdragers uit voor deze hartverwarmende ochtend! Voorafgaand is er een mensenwijdingsdienst die uiteraard openstaat voor iedereen.

6 december Inleiding adventstijd

Print this entry

De adventstijd: inleiding

Zondag 6 december na de dienst houdt Hilde Cauwenbergh een inleiding met als thema ‘de weg bereiden voor de weder-komende’. Eens was het aan de werking van de Heilige Geest te danken dat de zoon van Maria tot hulsel van de Christus bereid werd (derde zin van het credo). Hoe bereiden we nu de hulsels van de Christus voor bij zijn wederkomst?

29 november Adventstuintje

Print this entry

Adventstuintje op 29 november om 15.15 uur

Op het moment dat de schemering langzaam inzet, versieren we met de kinderen eerst een eigen kleine kaars. Daarna betreden we de kerkruimte die feeëriek verlicht is met kaarsen. De priester vertelt een kort verhaal over Maria en de engel. Vervolgens dragen de kinderen elk hun eigen brandende kaars naar een mooie transparant van Maria die opgesteld staat. Het licht van die kaarsen zal de transparant doen oplichten. We horen muziek gespeeld op de lier en natuurlijk zingen we enkele mooie adventsliederen. Het geheel zal omstreeks 16.30 uur eindigen.

25 november Gemeenteavond

Print this entry

Gemeenteavond op 25 november, afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. De laatste woensdag van het jaar kijken we met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie kunnen vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen.

De avond wordt afgesloten met een cultische dagsluiting.

30 oktober Het Sorat-Mysterie in de 21e eeuw

Print this entry

Op vrijdagavond 30 oktober om 19.30 uur houdt Mathijs van Alstein een voordracht met als thema ‘Het Sorat-Mysterie in de 21e eeuw’. Hiervoor is het, gezien het beperkt aantal plaatsen, noodzakelijk u vooraf aan te melden michaelkerkrotterdam@gmail.com

29 september Onvoltooide schepping

Print this entry

De feesttijd van Michaël: inleiding en uitgeleide

Dinsdag 29 september, Michaëldag zelf, houdt Karel-Jan Tolsma na de dienst een inhoudelijke bijdrage met als thema ‘Onvoltooide schepping – van paradijs tot levende stad’.

 

4 oktober Michaëlviering met de kinderen

Print this entry

Michaëlviering met de kinderen op 4 oktober om 9.15 uur

Met het einde van de zomer en het begin van de herfst breekt ook de tijd aan van het innerlijk aan het werk gaan. Welke eigenschappen, welke moeilijkheden of draken komen we in ons binnenste tegen? Vinden we de kracht om ze te bestrijden? Hierbij kunnen we hulp vragen: Michaël de aartsengel wil met zijn lichtende zwaard een helper zijn voor ieder die daarom vraagt.

Op deze ochtend geeft hij ons zaadjes opdat die later tot vruchtbare granen kunnen uitgroeien. Wij willen iedereen uitnodigen om samen met ons het Michaëlfeest te vieren en de zaadjes in ontvangst te nemen. Wees welkom!

11 oktober Jeugdwijding

Print this entry

Jeugdwijding

Heel uitzonderlijk – want niet in de Paastijd, echter wel in de Michaëltijd – vindt op 11 oktober de uitgestelde jeugdwijding plaats.

Wij leren een leven lang. In de allereerste levensfase van een mens gaat dat als vanzelf en veelal door spel en innerlijke nabootsing van het kind. Bij de schoolrijpheid zijn het ouders en leraren die ons daarin voorgaan en begeleiden en aan wie we ons ontwikkelen. Rond het veertiende levensjaar worden we aarderijp en wordt het steeds belangrijker dat we ook eigen vragen leren stellen en onze eigen antwoorden leren herkennen.

Het sacrament van de jeugdwijding is er voor kinderen die op deze drempel staan, als een geschonken zegening, nu het kind ontwaakt voor de aarde als levensschool, met zijn belang eigen keuzes te maken en vorm te geven aan het eigen lot.

Voorbereiding eersteklassers op de zondagsdienst voor kinderen

Print this entry

Voorbereiding eersteklassers op de zondagsdienst voor kinderen

Op zaterdag 3 oktober om 16.00 uur is er voorbereiding op de eerste kinderdienst voor de kinderen die in september zijn begonnen in klas 1 (groep 3). De ouders zijn daarbij natuurlijk van harte welkom. Er zal een verhaal verteld worden en worden ingegaan op hoe de kinderdienst praktisch verloopt. Aanmelding voor deze middag graag vooraf bij Karel-Jan Tolsma.

De eerste zondagsdienst voor de eersteklassers is op Michaëlzondag 4 oktober.