10 oktober Landelijke ontmoetingsdag

Print this entry

Landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden

De jaarlijkse ontmoetingsdag is op 10 oktober in de Andrieskerk in Amsterdam, A.J. Ernststraat 869. Uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen leden van verschillende gemeenten staat op deze dag centraal. We hechten er als landelijk bestuur aan om juist ook in deze tijd de band tussen de leden van de verschillende gemeenten te verzorgen.

Aanmelding: secretariaat@christengemeenschap.nl of 070 – 3451506

Om 09.30 uur is er gelegenheid aan de mensenwijdingsdienst deel te nemen.
Na de dienst is er koffie en thee en om 11.00 uur beginnen we met het programma.

  • Verslag van de werkzaamheden van het landelijk bestuur
  • Gesprek in groepen over ervaringen met Covid 19 in verschillende gemeenten
  • Inleiding door Marianne de Nooij over de viering van 100 jaar Christengemeenschap
  • Gesprek in groepen hierover: wensen en ideeën
  • Cultische afsluiting

    Einde rond 15.30 uur.