18 november Bijeenkomst rondom het sterven

Print this entry

Bijeenkomst rondom het sterven, 18 november, 10.30 uur

De dood – wat is de dood?
Een schenker van dieper bestaan;
Men valt niet uit de wereld,
Men wordt nu pas één met haar.
De dood is heiliger dan alle andere engelen, Hij leeft het ware “ik” eruit
Bij het graf van de onvolmaaktheid.

De dood maakt je zo stil,
Dat God je horen kan.
In de dood begint ons “Ik” pas te klinken.

Op deze woensdagochtend, in een maand die vanouds aan de gestorvenen is gewijd, willen we samenkomen om te kijken welke vragen leven in onze eigen gemeente rondom sterven, waken en gedenken en zullen we samen een thema kiezen waar we de komende bijeenkomsten dit jaar ons mee bezig willen houden.

Karel-Jan Tolsma