Michaëlconferentie in Dortmund, 7 t/m 11 oktober 2022

De Christengemeenschap bestaat sinds 1922. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ​​vindt er van 7 t/m 11 oktober 2022 een conferentie in Dortmund plaats.

Het wordt een grote conferentie voor 2000 deelnemers van over de hele wereld, waaronder 500 jongeren. Er komen ruim 130 losse evenementen, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, tentoonstellingen, een cultureel programma en nachtcafés. Op het conferentieterrein is er een apart programma voor kinderen. Er zijn ook royale pauzes voor eten en drinken, voor ontmoetingen en spontane bijdragen. 

De mensenwijdingsdienst wordt dagelijks gehouden aan acht altaren in vele talen, evenals de dagsluitingen. Als bijzonderheid zullen er ook priesterwijdingen zijn tijdens de conferentie, afhankelijk van het aantal wijdingskandidaten op meerdere ochtenden. Elk van de zeven sacramen-ten zal zijn eigen ruimte hebben, waarin tentoonstellingen en installaties, maar ook mogelijkheden voor persoonlijke activiteit bezoekers de mogelijkheid zullen bieden om de essentie van deze sacramenten te bewonderen, te onderzoeken en eraan te werken. Een deel van de lezingen en workshops zal ook thematisch gebaseerd zijn op de sacramenten. 

Alle deelnemers kunnen gezamenlijk aan vier bijeenkomsten deelnemen: de opening van de conferentie, de eerste en de middelste avond, en de afsluiting. Om hiervoor ruimte te creëren, wordt een grote tent opgezet. Alle andere evenementen zullen plaatsvinden in ruimtes van de vrijescholen in Dortmund. Daar bevinden zich ook de overnachtingsplekken voor de jongeren. 

Corona De conferentie zal hoe dan ook plaatsvinden. Zo nodig creëert men een passend hygiëneplan dat voortdurend wordt aangepast aan de geldende regelgeving. 

Voor alle actuele informatie over de conferentie klik hier of zie Nieuwsbrief CG 2022 – Michaeli 2020 of CG_2022_Newsletter_4_2020_Deutsch_3011_PRINT.