Voor onze toekomstige kapel

Voor de aanbouw bij ons kerkgebouw hebben we zoals jullie weten ook financiële middelen nodig. Velen dragen hieraan bij door te schenken aan ons gezamenlijke Fonds Nieuwbouw, mee te metselen door stenen te kopen of mooie kaarten te kopen waarvan de opbrengst voor de bouw is of door leengeld beschikbaar te stellen.

Nu hebben de leden en belangstellenden/vrienden van Kring West-Brabant op een Algemene Kringavond besloten om vandaar uit als Kring ook financieel een ‘steentje’ bij te dragen. 

Er is € 5.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van onze toekom-stige kapel. De helft hiervan, 2.500 euro, is een schenking en de andere helft, 2.500 euro, is een lening voor onbepaalde tijd.

Wij zijn over dit gebaar zeer verheugd en danken allen van de Kring West-Brabant hartelijk hiervoor. Zo kan het een mooie en eerbiedwaardige kapel worden.  

  Namens het bestuur, Rudolf van Lierop