25 november Gemeenteavond

Print this entry

Gemeenteavond op 25 november, afsluiting kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. De laatste woensdag van het jaar kijken we met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie kunnen vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen.

De avond wordt afgesloten met een cultische dagsluiting.