11 oktober Jeugdwijding

Print this entry

Jeugdwijding

Heel uitzonderlijk – want niet in de Paastijd, echter wel in de Michaëltijd – vindt op 11 oktober de uitgestelde jeugdwijding plaats.

Wij leren een leven lang. In de allereerste levensfase van een mens gaat dat als vanzelf en veelal door spel en innerlijke nabootsing van het kind. Bij de schoolrijpheid zijn het ouders en leraren die ons daarin voorgaan en begeleiden en aan wie we ons ontwikkelen. Rond het veertiende levensjaar worden we aarderijp en wordt het steeds belangrijker dat we ook eigen vragen leren stellen en onze eigen antwoorden leren herkennen.

Het sacrament van de jeugdwijding is er voor kinderen die op deze drempel staan, als een geschonken zegening, nu het kind ontwaakt voor de aarde als levensschool, met zijn belang eigen keuzes te maken en vorm te geven aan het eigen lot.