21 februari 20.00 uur en 22 februari 9.30 uur; Kop of munt? Seminar

Print this entry

Kop of munt? Seminar, 21 februari 20.00 uur en 22 februari 9.30 uur

Het Latijns-Amerika Hulpfonds nodigt u uit voor een seminar over geld met Maarten de Gans, geestelijke in Latijns-Amerika.

We gaan er dagelijks mee om, ontvangen het, geven het uit, maar wat gebeurt er eigenlijk als we geld uitgeven? Wat doet geld met ons? Wat ís geld eigenlijk? Waar te beginnen?

In de eerste plaats is het belangrijk aan begripsvorming te doen; het thema te benaderen vanuit de fenomenen waar we allen toegang toe hebben en vanuit de symptomen die je in de geschiedenis vindt. Waar ‘past’ geld in het sociale organisme, gezien vanuit de driegeleding? Maarten de Gans geeft tijdens zijn bezoek aan Nederland in Rotterdam een seminar over geld en geldvragen. Zijn ervaringen in Latijns-Amerika zijn belangrijk voor ons, met name waar het om geld gaat. Verschillen tussen arm en rijk zijn daar extremer, de omstandigheden waaronder mensen moeten overleven stellen hen voor extremere keuzes. Bijna veertig jaar ervaring in Latijns-Amerika heeft Maarten de Gans ertoe gebracht zich diepgaand met het thema ‘geld’ bezig te houden. Wij zijn in de unieke gelegenheid om hierover van hem te horen. U bent van harte uitgenodigd!

Programma:

Vrijdag 21 februari

20.00 tot 21.30 uur: begin seminar.

Zaterdag 22 februari

09.30 uur: mensenwijdingsdienst in het Spaans

10.30 uur: koffie

10.45 uur: voortgang seminar inclusief lunch en pauzes

15.30 uur: einde seminar

 

Informatie en aanmelding bij Steven Wouters steven.wouters@hetnet.nl, tel. 06 10 81 42 97

Kosten: we hopen op een royale bijdrage ten behoeve van de seminaristen uit Latijns-Amerika.

Wij hopen u op deze bijeenkomsten in grote getale te mogen begroeten