Goede Vrijdag om 20.00 uur; De zeven woorden aan het kruis

Print this entry

De zeven woorden aan het kruis, beschouwingen en kooruitvoering

Op de avond van Goede Vrijdag om 20.00 uur zingt het Vondelkoor in onze kerk ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck.

Christus spreekt deze woorden aan het eind van zijn aardeleven op het ogenblik dat aan het kruis het hoogste goddelijke en het meest verheven menselijke zich ultiem doordringen om haast gelijktijdig in de dood ook weer uiteen te gaan. Deze woorden zijn een bundeling en samenvatting van zijn werkzaamheid en offer.

In voorbereiding op de muzikale uitvoering op Goede Vrijdag willen we in de Goede Week op zondag 5 april na de mensenwijdingsdienst een korte voorbeschouwing houden over het geheel en op maandag, dinsdag en woensdag aansluitend aan de dienst in drie korte bijdragen ingaan op elk van de zeer bijzondere woorden.