woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

Print this entry

Nieuwe serie bijeenkomsten over ‘Oud zijn: een nieuw levensgebied’

In de vorige Blauwe brief stond een mededeling over een viertal bijeenkomsten waarin gesproken zou worden over ‘Oud zijn – een nieuw levensgebied’. Van deze korte serie zijn nu drie bijeenkomsten achter de rug en de vierde en laatste is in september.

Aan de hand van vragen, gedichten, sprookjes en veel eigen inbreng hebben we dit gebied verkend om er ons steeds meer in thuis te voelen. Gemiddeld vijftien personen hebben hieraan deelgenomen, maar er waren meer aanmeldingen dan plaatsen, zodat niet alle personen die zich aanmeldden deel konden nemen.

Daarom willen we graag een tweede serie aankondigen voor diegenen, die niet mee konden doen aan de eerste reeks.
We hebben de volgende data gepland: woensdag 22 september, 20 oktober, 17 november en 15 december van 10.30 tot 12.00 uur.

zondag 21 november 11.45 uur Afsluiting kerkelijk jaar

Print this entry

Het kerkelijk jaar loopt langs alle verschillende jaarfeesten, van Advent tot na de Michaëltijd. We kijken met elkaar terug op de gebeurtenissen die de sacramenten en ons gemeenteleven betreffen. Graag begroeten we nieuwe leden die iets uit hun religieuze biografie kunnen vertellen. Ook besteden we aandacht aan de gestorvenen van dit jaar door herinneringen met elkaar te delen.

3 en 24 oktober en 19 december Gemeentegesprekken op zondag

Print this entry

Op drie zondagen verzorgt Karel-Jan Tolsma na de dienst inleidingen rond ‘2022 – 100 jaar Christengemeenschap’. De thema’s voor deze inledingen met aansluitend gesprek hangen samen met de centrale thema’s van de internationale conferentie die volgend jaar oktober in Dortmund plaatsvindt.

3 oktober – De aartsengel Michaël: tijdsgeest en zwijgzame helper van de mensheid

24 oktober – De sacramenten: heling en heiliging van mens en wereld door haar verwandeling

19december- Aan komen in de tweede eeuw van onze beweging: hoe ontwikkelen we inspiratieve krachten in een vernieuwd christendom?

Voor actueel nieuws (ontwikkelingen van het programma, podcasts en artikelen) over de Weltweite Festtagen in Dormund kunt u terecht op de website van de Michaëlkerk.

28 november om 15.15 uur Adventstuintje

Print this entry

Op het moment dat de schemering langzaam inzet, versieren we met de kinderen eerst een eigen kleine kaars. Daarna betreden we de kerkruimte die feeëriek verlicht is met kaarsen. De priester vertelt een kort verhaal over Maria en de engel. Vervolgens dragen de kinderen elk hun eigen brandende kaars naar een mooie transparant van Maria die opgesteld staat. Het licht van die kaarsen zal de transparant doen oplichten. We horen muziek gespeeld op de lier en natuurlijk zingen we enkele mooie adventsliederen. Het geheel zal omstreeks 16.30 uur eindigen.

3 oktober om 9.15 uur Michaëlviering met de kinderen

Print this entry

Met het einde van de zomer en het begin van de herfst breekt ook de tijd aan van het innerlijk aan het werk gaan. Welke eigenschappen, welke moeilijkheden of draakjes komen we in ons binnenste tegen? Vinden we de kracht om ze te bestrijden? Hierbij kunnen we hulp vragen: Michaël de aartsengel wil met zijn lichtende zwaard een helper zijn voor ieder die daarom vraagt.

Op deze ochtend geeft hij ons zaadjes opdat die later tot vruchtbare granen kunnen uitgroeien. Wij willen iedereen uitnodigen om samen met ons het Michaëlfeest te vieren en de zaadjes in ontvangst te nemen. Wees welkom!

Coronamaatregelen

Print this entry

Coronamaatregelen

In principe gaan alle gemeenteactiviteiten die in deze Blauwe brief staan aangekondigd gewoon door. Er geldt wel een maximumaantal deelnemers omwille van de ‘adembaarheid’ in onze gemeente­ruimten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de organi­serende persoon die onderaan de activiteit staat vermeld.

Aan de mensenwijdingsdienst kunnen maximaal 40 personen deel­nemen. Voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig vooraf aan te melden: michaelkerkrotterdam(at)gmail.com

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Brief bestuur 20 maart 2020

Brief convent 13 maart 2020

landelijke-brief-ivm-Corona-griep-13-mrt.-2020

Agenda

Print this entry

Agenda Michael 2021

zaterdag 11 september, 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag

Print this entry

Open Monumentendag 

We zetten onze deuren weer open voor wie een kijkje wil nemen in de Michaëlkerk of graag een rondleiding met uitleg krijgt over ons moderne monument.

 

Michaelconferentie in Dortmund in oktober 2022

Print this entry

Michaelconferentie in Dortmund in 2022-   λόγος ‘Logos – de wijding van het menszijn’

Met de grote wereldconferentie in oktober 2022, wil een stap gezet worden naar de tweede eeuw van religieuze vernieuwing.

De vier inhoudelijke pijlers voor de conferentie zijn:

  • LOGOS – de wijding van de mensheid
  • De sacramenten, het sacramentalisme
  • Michaël
  • Een nieuw begin en de vraag naar de inspirerende krachten.

Deze grote conferentie wordt voorbereid voor 2000 mensen van alle generaties uit de hele wereld. Onder hen 500 jongeren. Er zullen meer dan 130 afzonderlijke evenementen zijn, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, workshops, tentoonstellingen, culturele program-ma’s, discussiebijeenkomsten en een nachtcafé́. De mensenwijdings-dienst zal dagelijks plaatsvinden aan acht altaren in vele talen, evenals avondsluitingen met preken. Er zal een speciaal programma voor kinderen zijn op het conferentieterrein. Er zullen ook ruime pauzes zijn voor maaltijden, maar ook voor ontmoetingen en spontane bijdragen. Een bijzonderheid tijdens de conferentie zijn de priesterwijdingen die zullen plaatsvinden op verschillende ochtenden, afhankelijk van het aantal te wijden personen.

Verdere informatie vind je op de website van onze gemeente onder het kopje; ‘100 jaar Christengemeenschap’.

 

25 september, 9.30 tot 12.00 uur Taakdragersochtend 

Print this entry

Taakdragersochtend 

Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, nodigen we alle taakdragers uit voor deze hartverwarmende ochtend!