Studiegroep over het credo

Nieuwe studiegroep op woensdag: het credo

Woensdag 3 oktober na de dienst (van 10.40 tot 12 uur) begint er een nieuwe studiegroep. We zullen tweewekelijks bij elkaar komen om het credo, dat we in elke mensenwijdingsdienst horen, wat dichterbij te brengen. Er is telkens een korte inleiding door één van de deelnemers (op vrijwillige basis) waarna we hierover met elkaar in gesprek komen.

Eerste bijeenkomst: Rondom het credo.

Tweede bijeenkomst: Het vaderlijke godswezen (de eerste zin)

Contact: Hilde Cauwenbergh. : 06 22 51 53 76

Seminar OVERBRUGGEN

Seminar    Het Vreemde     IK      De Ander      OVERBRUGGEN

In dit seminar kunnen we op een speelse manier leren hoe je tot het vreemde dat zich aan ons voordoet, een andere verhouding kunt krijgen. We hebben bijna dagelijks bevreemdende ervaringen, in de ontmoeting met de ander, met onszelf, met kunst, wetenschap, religie. Hoe kunnen we de afstand tussen ‘het vreemde’ en onszelf overbruggen? 

 • Clarine Campagne gaat beweeglijk en onderzoekend met ons aan het werk. In haar visie is scheppend leren samen te werken een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Daar gaan we iets van ervaren.
 • Met motieven uit een verhaal van Tolstoi en vervolgens uit Een jihad van liefde van Mohamed El Bachiri neemt Ignaz Stegeman ons mee in diepe diepten en verheven hoogten.
 • Als koorleider beschikt Solange Gersons over tal van manieren om muzikaal met ons aan de slag te gaan.
 • Dichter en beeldend kunstenaar Peggy Verzett vertelt over de vervreemding in de poëziekunst en laat, hierop aansluitend, eigen gedichten horen.
 • Van 10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 09.30 uur.
  Locatie: Rudolf Steiner College Rotterdam, Tamboerstraat 9, 3034PT
  Deelname € 20 incl. koffie/thee/soep, lunch meenemen
  Overmaken op NL45 TRIO 0212 2803 33
  tnv St. Anthroposofisch Huis Spectrum, ovv Seminar
 • Aanmelden bij: lidaveringmeier230@gmail.com

  flyer-overbruggen-5
  Dit seminar is georganiseerd door een initiatiefgroep, bestaande uit Lida Veringmeier, Ignaz Stegeman, Laura Bargmann, Kitty van Beers en Thea van Veen, vanuit de vraag wat ‘het vreemde’ in ons wakker maakt. 

30 maart, Goede Vrijdag, het lijdensevangelie

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het lijdensevangelie gelezen.

25 april, 20.00 gemeentevergadering

Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben alleen de leden van de Michaelkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 25 april aanstaande wordt de jaarrekening 2017 behandeld.

Het vreemde en ik

Het vreemde en ik, vrijdag 23 feb, van 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezighoudt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een boek van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd De indringer. De schrijver ondergaat op enig moment een harttransplantatie en dit leidt bij hem tot observaties en vragen met betrekking tot ‘de indringer’, ‘de vreemde’, ‘het vreemde’ in zichzelf.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken. 
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie verdiepen.
Lida Veringmeier

Agenda

Klik op: 2018 Agenda 30 januari -15 april

23/2 Het vreemde en ik

Het vreemde en ik, vrijdag 23 feb, van 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezighoudt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een boek van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd De indringer. De schrijver ondergaat op enig moment een harttransplantatie en dit leidt bij hem tot observaties en vragen met betrekking tot ‘de indringer’, ‘de vreemde’, ‘het vreemde’ in zichzelf.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken. 
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie verdiepen.
Lida Veringmeier

Brongroep

De Brongroep komt bijeen op 2e maandag van de maand, van 13.30-15.00 uur. De groep is ontstaan als werkgroep in het project Versterking van de Christengemeenschap en richt zich op de bronnen van de Christengemeenschap. We lezen met elkaar: Wolfgang Gädeke, Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Hiervan is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en Nederlands en gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Marjan Keuter, T: 06 – 42081560

28/3 Het Isenheimer Altaar

Op deze woensdagavond in de Stille Week vertelt Ignaz Stegeman, priester, over het Isenheimer Altaar. 
Op het eerste gezicht kijkt het Isenheimer Altaar, dat te bewonderen is in Colmar, een retabel zoals vele andere. Maar onder inspiratie van abt Guido Guersi ontstond door Matthias Grünewald een bijzonder altaarstuk met vele geheimenissen.
Aanvang 20.00 uur.

21/3 Pilatuslezing, A. Hoitsma

Op woensdagavond 21 maart verwelkomen we Adries Hoitsma, die een lezing zal houden over Pilatus.
Andries studeerde aan de TU te Eindhoven met bouwkunde/stedenbouwkunde als studierichting. In zijn jeugd heeft zijn vader bij hem de vurige belangstelling gvoor ‘de betekenis achter de dingen’ gewekt,  voorbij wat te meten, te wegen en te tellen is. Hij heeft daarover verschillende benaderingen bestudeerd. In 1975 maakte hij kennis met de joodse mystiek en dat was voor hem een thuiskomen. Het is een kennismaken met een nieuwe wereld, die uitzicht biedt op vele, ook hedendaagse vragen. De bijbel blijkt een grondslag te bieden voor ons leven in een onttoverde wereld. Andries heeft zich in de Romein Pilatus verdiept en vertelt ons graag over zijn ontdekkingen.

 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
 • >