Coronamaatregelen

Print this entry

Coronamaatregelen

In principe gaan alle gemeenteactiviteiten die in deze Blauwe brief staan aangekondigd gewoon door. Er geldt wel een maximumaantal deelnemers omwille van de ‘adembaarheid’ in onze gemeente­ruimten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de organi­serende persoon die onderaan de activiteit staat vermeld.

Aan de mensenwijdingsdienst kunnen maximaal 40 personen deel­nemen. Voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig vooraf aan te melden: michaelkerkrotterdam(at)gmail.com

25 maart landelijke brief ivm corona-crisis 25 mrt

Brief bestuur 20 maart 2020

Brief convent 13 maart 2020

landelijke-brief-ivm-Corona-griep-13-mrt.-2020

Agenda

Print this entry

Agenda Johannes

zaterdag 11 september, 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag

Print this entry

Open Monumentendag 

We zetten onze deuren weer open voor wie een kijkje wil nemen in de Michaëlkerk of graag een rondleiding met uitleg krijgt over ons moderne monument.

 

Michaelconferentie in Dortmund in oktober 2022

Print this entry

Michaelconferentie in Dortmund in 2022-   λόγος ‘Logos – de wijding van het menszijn’

Met de grote wereldconferentie in oktober 2022, wil een stap gezet worden naar de tweede eeuw van religieuze vernieuwing.

De vier inhoudelijke pijlers voor de conferentie zijn:

  • LOGOS – de wijding van de mensheid
  • De sacramenten, het sacramentalisme
  • Michaël
  • Een nieuw begin en de vraag naar de inspirerende krachten.

Deze grote conferentie wordt voorbereid voor 2000 mensen van alle generaties uit de hele wereld. Onder hen 500 jongeren. Er zullen meer dan 130 afzonderlijke evenementen zijn, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, workshops, tentoonstellingen, culturele program-ma’s, discussiebijeenkomsten en een nachtcafé́. De mensenwijdings-dienst zal dagelijks plaatsvinden aan acht altaren in vele talen, evenals avondsluitingen met preken. Er zal een speciaal programma voor kinderen zijn op het conferentieterrein. Er zullen ook ruime pauzes zijn voor maaltijden, maar ook voor ontmoetingen en spontane bijdragen. Een bijzonderheid tijdens de conferentie zijn de priesterwijdingen die zullen plaatsvinden op verschillende ochtenden, afhankelijk van het aantal te wijden personen.

Verdere informatie vind je op de website van onze gemeente onder het kopje; ‘100 jaar Christengemeenschap’.

 

25 september, 9.30 tot 12.00 uur Taakdragersochtend 

Print this entry

Taakdragersochtend 

Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te vieren dat we er samen voor zorgen dat alles in onze gemeenschap op rolletjes loopt, nodigen we alle taakdragers uit voor deze hartverwarmende ochtend!

woensdag 4 en 11 augustus Zomergesprekken

Print this entry

Zomergesprekken  

Op de laatste seniorenochtend bleek dat de inhoud van de Tempel­legende en de omvorming ervan bij de opwekking van Lazarus te uitgebreid was om nog voldoende tijd te hebben om hierover met elkaar in gesprek te komen. Gelegenheid tot gesprek zal er zijn op 4 augustus, nadat de Tempellegende nog een keer verteld is. Ook niet-senioren zijn hierbij natuurlijk hartelijk uitgenodigd.

Op 11 augustus is er een vrij gesprek over ‘wat ter tafel komt’. Dit kan een voortzetting of uitwerking zijn van het eerder gehouden gemeente­gesprek rondom de toekomst. Of een thema dat op 4 augustus boven komt drijven, of iets wat op het moment zelf ontstaat.

Woensdag 7 en 14 juli van 10.30 tot 12.00 uur Kleur en vorm in twee cultische feesttijden

Print this entry

Zomerbijeenkomsten: Kleur en vorm in twee cultische feesttijden

In een tijd waarin de natuur zich volop toont in haar kleurenrijkdom gaan we op twee woensdagochtenden ‘binnen’ op zoek naar wat ons verbindt met de kleuren van twee cultische feesttijden. Na een korte inleiding over de kleur zal er uitleg zijn over het werken met aquarel-verf en gaan we de werking ervan ook zelf schilderend ervaren.

Op 7 juli: de kleuren van de Johannestijd en de ruit, rombus, die zichtbaar is op achterkant van de casula.

Op 14 juli: de kleuren van de Trinitairische tijd en de lemniscaat die zichtbaar is op de voorkant van de casula.

Voor deelname is vooraf opgeven nodig. Negen mensen per keer kunnen deelnemen.

16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september: Oud zijn: een nieuw levensgebied van 10.30 tot 12.00 uur

Print this entry

Oud zijn: een nieuw levensgebied

Met name in de westerse wereld zijn er in deze tijd veel oude tot zeer oude mensen; dat zien we ook terug in onze gemeente.Doordat we ouder worden, verkeren we langer in de fase van het oud zijn. Oud zijn is een nieuw levensgebied geworden.Dat kan verschillende vragen oproepen.

In het algemeen:

Hoe beleven we tijd? Waarom zijn er momenteel zoveel oude mensen? Wat betekent de spiritualiteit van oude mensen voor de aarde en de geestelijke wereld?

In ons persoonlijk leven kunnen we ons afvragen: Wat kan er waardevol zijn aan dit levensgebied?Wat betekent ‘klaar zijn met leven’? Heb je nog contact met het kind in jezelf? Veranderde in de loop van je leven je kijk op oud zijn? Wat betekent in deze fase ‘In vrede zijn met jezelf en de wereld’? Wat heb ik nog te doen?

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer vragen aan de orde komen.

Aan de hand van teksten, gedichten, sprookjes en eigen inbreng willen we – als ervaringsdeskundigen – dit gebied verkennen om er ons zo steeds meer in thuis te voelen.

Mocht na deze vier bijeenkomsten blijken dat er behoefte is aan verdere verdieping, dan kunnen we samen kijken naar wat gewenst wordt. Op de uitnodiging die per mail verstuurd werd, kwamen al meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Er is een reservelijst van mensen die uitgenodigd worden als iemand niet kan komen.

28 april 20.00 uur Gemeentevergadering

Print this entry

Gemeentevergadering, 28 april 20.00 uur

Op deze halfjaarlijkse vergadering wordt het reilen en zeilen van onze gemeente besproken. De jaarrekening 2020, die een positief resultaat laat zien, wordt ter goedkeuring aangeboden. Er staan voor de Rotterdamse gemeente belangrijke onderwerpen op de agenda. Agenda en stukken ontvangen jullie enkele weken van tevoren. Van harte welkom!

23 mei 11.45 uur ‘Het Pinkstervuur van Thomas’

Print this entry

‘Het Pinkstervuur van Thomas’, 23 mei 11.45 uur

Op deze Pinksterzondag staan we stil bij de weg van één van de Apostelen. Hij die ook voortleeft in de uitdrukking ‘ongelovige Thomas’, doorkruiste als apostel heel veel landen en culturen om tot in het verre India ‘het evangelie van de vrede’ uit te dragen.

Het convent