Seminar:  Man- Vrouw in Gemeenschap, 16 feb. 09.30/10.30

Print this entry

met Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië.

Man – Vrouw in het licht van cultuurverschillen enerzijds en veranderende maatschappelijke verhoudingen anderzijds.  In een tijd waarin traditionele man-vrouw rolpatronen veranderen, kan het zinvol zijn om je te verdiepen in de verschillende opgaven en uitdagingen die bij het vrouw- of man-zijn horen. Het is de bedoeling van Maarten de Gans om zoveel mogelijk in te gaan op vragen van de deelnemers zelf.

Programma: 

9.30 uur mensenwijdingsdienst in het Spaans

10.45 uur tot 15.45 uur seminar in 4 sessies

Verzorgde lunch met brood en soep

Uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor de priesterseminaristen uit Zuid- Amerika.

Aanmelden: bij Steven Wouters, steven.wouters@hetnet.nl, T: 06 108 14297