30 maart, Goede Vrijdag, het lijdensevangelie

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het lijdensevangelie gelezen.