30 maart, Goede Vrijdag, het lijdensevangelie

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het lijdensevangelie gelezen.

25 april, 20.00 gemeentevergadering

Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben alleen de leden van de Michaelkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 25 april aanstaande wordt de jaarrekening 2017 behandeld.

Het vreemde en ik

Het vreemde en ik, vrijdag 23 feb, van 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezighoudt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een boek van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd De indringer. De schrijver ondergaat op enig moment een harttransplantatie en dit leidt bij hem tot observaties en vragen met betrekking tot ‘de indringer’, ‘de vreemde’, ‘het vreemde’ in zichzelf.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken. 
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie verdiepen.
Lida Veringmeier

Agenda

Klik op: 2018 Agenda 30 januari -15 april

23/2 Het vreemde en ik

Het vreemde en ik, vrijdag 23 feb, van 8.45 – 10.00 uur.
Er is in de gemeente een studiegroepje ontstaan dat zich bezighoudt met ‘Het vreemde in onszelf’. Inspiratiebron hiervoor is een boek van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, genaamd De indringer. De schrijver ondergaat op enig moment een harttransplantatie en dit leidt bij hem tot observaties en vragen met betrekking tot ‘de indringer’, ‘de vreemde’, ‘het vreemde’ in zichzelf.
Ons groepje onderzoekt de betekenis van het vreemde in onszelf en in de maatschappij, zonder daarbij de politiek te betrekken. 
We hopen dat we op enig moment onze voorlopige bevindingen kunnen delen met onze gemeenteleden en daarmee de discussie verdiepen.
Lida Veringmeier

Brongroep

De Brongroep komt bijeen op 2e maandag van de maand, van 13.30-15.00 uur. De groep is ontstaan als werkgroep in het project Versterking van de Christengemeenschap en richt zich op de bronnen van de Christengemeenschap. We lezen met elkaar: Wolfgang Gädeke, Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Hiervan is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en Nederlands en gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Contact: Marjan Keuter, T: 06 – 42081560

28/3 Het Isenheimer Altaar

Op deze woensdagavond in de Stille Week vertelt Ignaz Stegeman, priester, over het Isenheimer Altaar. 
Op het eerste gezicht kijkt het Isenheimer Altaar, dat te bewonderen is in Colmar, een retabel zoals vele andere. Maar onder inspiratie van abt Guido Guersi ontstond door Matthias Grünewald een bijzonder altaarstuk met vele geheimenissen.
Aanvang 20.00 uur.

21/3 Pilatuslezing, A. Hoitsma

Op woensdagavond 21 maart verwelkomen we Adries Hoitsma, die een lezing zal houden over Pilatus.
Andries studeerde aan de TU te Eindhoven met bouwkunde/stedenbouwkunde als studierichting. In zijn jeugd heeft zijn vader bij hem de vurige belangstelling gvoor ‘de betekenis achter de dingen’ gewekt,  voorbij wat te meten, te wegen en te tellen is. Hij heeft daarover verschillende benaderingen bestudeerd. In 1975 maakte hij kennis met de joodse mystiek en dat was voor hem een thuiskomen. Het is een kennismaken met een nieuwe wereld, die uitzicht biedt op vele, ook hedendaagse vragen. De bijbel blijkt een grondslag te bieden voor ons leven in een onttoverde wereld. Andries heeft zich in de Romein Pilatus verdiept en vertelt ons graag over zijn ontdekkingen.

Samenvattingen internationale Pinksterconferentie

Op de meerdaagse internationale Pinksterconferentie in juni 2017 waren er vele voordrachten en workshops. Van een aantal zijn  samenvattingen te lezen op https://www.whitsunconference2017.org/nl/summaries/