Financiën

Print this entry

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellende zijn de enige financiële basis voor het bestaan van De Christengemeenschap Rotterdam. Uw bijdragen kunt u overmaken aan:

  • Triodosbank, rekeningnummer NL23 TRIO 0254 6661 40
  • Triodosbank, rekeningnummer NL74 TRIO 0212 1042 41

Beide ten name van De Christengemeenschap Rotterdam.