3 februari 10.40 uur Bijeenkomst rondom het sterven 

Op 18 november kwamen wij in een ruime kring samen om te zien welke onderwerpen rondom het sterven wij als thema voor de komende bijeenkomsten zien en hoe frequent wij samen gaan komen. We besloten drie tot vier keer per jaar samen te komen rond:

  • het stervenssacrament en de rituaalteksten voor de gestorvenen
  • het uitwisselen van ervaringen en gedachten over onder meer het waken bij gestorvenen, de keuze tussen begraven of cremeren en over de huidige praktijk van euthanasie.

Verder zal Karel-Jan Tolsma iedere keer een opmaat verzorgen over ‘de weg van de gestorvene’.

Je kunt vrij deelnemen aan deze groep en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling binnen de groep.