100 jaar Christengemeenschap

Print this entry

100 jaar Christengemeenschap

Een wereldwijde conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

Michaelconferentie in Dortmund in 2022-   λόγος ‘Logos – de wijding van het menszijn’

Met de grote wereldconferentie in oktober 2022, wil een stap gezet worden naar de tweede eeuw van religieuze vernieuwing.

De vier inhoudelijke pijlers voor de conferentie zijn:

  • LOGOS – de wijding van de mensheid
  • De sacramenten, het sacramentalisme
  • Michaël
  • Een nieuw begin en de vraag naar de inspirerende krachten.

Deze grote conferentie wordt voorbereid voor 2000 mensen van alle generaties uit de hele wereld. Onder hen 500 jongeren. Er zullen meer dan 130 afzonderlijke evenementen zijn, van lezingen tot werk- en gespreksgroepen, workshops, tentoonstellingen, culturele program-ma’s, discussiebijeenkomsten en een nachtcafé́. De mensenwijdings-dienst zal dagelijks plaatsvinden aan acht altaren in vele talen, evenals avondsluitingen met preken. Er zal een speciaal programma voor kinderen zijn op het conferentieterrein. Er zullen ook ruime pauzes zijn voor maaltijden, maar ook voor ontmoetingen en spontane bijdragen. Een bijzonderheid tijdens de conferentie zijn de priesterwijdingen die zullen plaatsvinden op verschillende ochtenden, afhankelijk van het aantal te wijden personen.