Seniorenochtenden

Ontmoetingsochtenden voor senioren
De groep van senioren ontmoet elkaar op vier vrijdagochtenden in het jaar. Ieder ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De groep bestaat uit zo’n 20 tot 25 deelnemers. Mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te komen, worden door een gemeentelid thuis opgehaald. De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 12.00 uur, meestal in de maanden januari, april, september en november.
De ochtenden worden voorbereid door vier gemeenteleden en beide priesters. Naast de praktische voorbereiding worden eventuele bijzonderheden uitgewisseld over hoe het in de tussenliggende tijd met de groepsleden is gegaan.
Er wordt een kring wordt gevormd rondom een huiselijk tapijt (voor de akoestiek) en gezellig aangeklede tafels met een seizoenboeketje.
Eén van de groepsleden verzorgt een korte opmaat. Meestal wordt daarvoor een passend gedicht, een tekst of een afbeelding van het betreffende seizoen gekozen. Daarna spreekt één van de priesters over een religieus thema uit het Nieuwe Testament. Na de pauze met koffie/thee en wat lekkers vertelt de andere priester over beelden uit het Oude Testament en de esoterische achtergronden daarvan.
Als u interesse heeft voor deze seniorengroep, dan bent u van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij een van de priesters. Voor de volgende bijeenkomst ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging.