Verhaal op zondag

Print this entry

 De verhalen op zondag vormen één geheel met de zondagsdienst voor de kinderen.
Bij de keuze van de verhalen wordt rekening gehouden met de leeftijdsfasen van de kinderen. Vanaf het 6e levensjaar kunnen de kinderen luisteren naar een verhaal en deelnemen aan de zondagsdienst voor kinderen.

Voor de jongere kinderen wordt verteld uit legenden, in de fase daarna komen verhalen uit het Oude Testament aan de beurt. Vervolgens verhalen uit het Nieuwe Testament en beelden uit het leven van Jezus Christus. Ten slotte worden biografische verhalen verteld waarin iets van de werkzaamheid van Christus in de menselijke levensloop tot uitdrukking komt.
De kinderen vanaf de 7e klas of de brugklas worden voorbereid op de jeugdwijding. Dan komt het meer aan op begrip van de beelden uit het Oude en Nieuwe Testament en vindt er een oriëntatie op andere religies plaats.

Literatuur:     Wilma Bos, Doop, zondagsdienst voor kinderen, jeugdwijding, Zeist, Christofoor, 2012
                         Maarten Udo de Haes, Noem mij bij mijn diepste naam, Zeist, Christofoor 1987
                         Bastiaan Baan, Alleen met het hart kun je goed zien, Zeist , Christofoor 1996

Tijdstippen van ‘verhaal op zondag’
Veertiendaags is er van 9.30 – 9.55 uur gelijktijdig een verhaal  voor
– kinderen uit  de klassen 1-3/groepen 3-5
– kinderen uit de klassen 4-6/groepen 6-8 

Daarmee afwisselend op de andere zondagen is er een verhaal voor alle dan aanwezige kinderen.
De bijeenkomst voor 7e klassers vindt in een vierwekelijks ritme plaats van 09.20 tot 09.55 uur.
Voor de precieze data, zie Agenda Michaelkerk Rotterdam