Lees- en studiegroepen

Print this entry

In de gemeente zijn vijf lees- en studiegroepen en een studiegroep in Gouda. Alle groepen staan open voor nieuwe deelnemers. Data zijn te vinden in de actuele Agenda.

Studiegroep op woensdag: het credo
Deze studiegroep komt tweewekelijks bij elkaar in de gemeentezaal. Met elkaar, onder leiding van geestelijke Hilde Cauwenbergh, brengen we het credo dat we in elke mensenwijdingsdienst horen, wat dichterbij. Er is telkens op vrijwillige basis een korte inleiding door één van de deelnemers, waarna we hierover met elkaar in gesprek komen.
Contact: Hilde Cauwenbergh. : 06 22 51 53 76

Brongroep, 2e maandag van de maand 13.30-15.00 uur
De groep is ontstaan als werkgroep in het project ‘Versterking van de Christengemeenschap’ en richt zich op de bronnen waaruit de Christengemeenschap is ontstaan. We lezen met elkaar van Wolfgang Gädeke, Anthroposophie und die Fortbildung der Religion. Er is een Nederlandse werkvertaling beschikbaar. We lezen in het Duits en Nederlands en gaan over vervolgens over het gelezene in gesprek. Contact: Marjan Keuter.

Paulusgroep, dinsdagochtend om de 3 weken
Aansluitend aan de mensenwijdingsdienst bespreekt de Paulusgroep de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten.
Aanvang 10.30 uur, eindtijd 12.00 uur. 
Contact: Kitty van Beers, T: 010 – 476 06 20

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond 1x per maand
Gelezen wordt Het esoterisch Christendom, een serie voordrachten van Rudolf Steiner, uitgegeven bij uitgeverij Vrij Geestesleven. 
De indeling van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Lieke van der Ree, T: 010 – 452 82 02.

Apocalyps-groep, woensdagavond 1x per maand
Met Ignaz Stegeman richten we ons op de beeldenrijkdom van de Apocalyps, de Openbaring van Johannes. Veel in dit laatste boek uit de bijbel vraagt erom op een juiste wijze te worden verstaan. We trachten gezamenlijk de beeldentaal te ontraadselen.  
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Ignaz Stegeman, T: 010 – 795 47 77

Apocalyps-groep in Gouda, donderdagavond om de 4 weken
Zie de tekst hierboven. De avonden zijn bij de familie Rietbergen, in Gouda.
Aanvang 20.00 uur, eindtijd 21.30 uur.
Contact: Annieck Rietbergen T: 0182 – 53 73 73