26-31 maart, Verinnerlijking Stille Week

Print this entry

Verinnerlijking van de gebeurtenissen in de Stille Week
De dagen van de Stille Week staan in het teken van de lijdensweg van Christus. Dit komt tot uitdrukking in de evangeliën die van dag tot dag verschillen. Er gebeurt veel in de Stille Week. Iedere dag is er gelegenheid om de gebeurtenissen in het gesprek met elkaar te verinnerlijken. Door ons te verbinden met de thema’s van de evangeliën kunnen we ons inleven in het lijden van Christus en wat de zingeving daarvan is voor ons eigen leven. De drie laatste dagen is er na het gesprek een kunstzinnige verwerking van het thema van die dag. Ieder bepaalt voor zichzelf op welke dag(en) men hieraan wil deelnemen. Van tevoren opgeven is niet nodig. 
Voorafgaande aan het werken aan verinnerlijking is er iedere dag een mensenwijdingsdienst om 9.30 uur. 

Maandag 26 maart
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Marc. 11: 12-19, Vijgenboom/Tempelreiniging

Dinsdag 27 maart
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Mat. 21: 23-33, 22: 15-33, Strijdgesprekken

 Woensdag 28 maart
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Mat. 26:  1-16, Zalving in Bethanië/Verraad

 Donderdag 29 maart
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Joh. 13:  2-30 Voetwassing/Avondmaal
11.15 uur:           Kunstzinnige verwerking door schilderen

 Vrijdag 30 maart
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Joh. 19:  1-18, Veroordeling/Kruisiging
11.15 uur:          Kunstzinnige verwerking door schilderen

 Zaterdag 31 maart 
09.30 uur:         Mensenwijdingsdienst
10.30 uur:         Evangeliebespreking Mat. 27: 57-66, Graflegging/Wacht bij het graf
11.15 uur:            Kunstzinnige verwerking door vormtekenen