16 nov, 10.00, Seminar ‘Heb ik weer…!

Print this entry

Seminar ‘Heb ik weer… .!?’  in het Rudolf Steiner College Rotterdam
Wat werkt er in mijn lot?

De half-komische, half serieuze uitroep ‘Heb ik weer!’ klinkt als ons iets overkomt dat ons treft als onredelijk. Waarom moet mij dat nou weer overkomen?
In dit seminar gaan we ons speels en serieus bezig houden met wat er zomaar gebeurt in ons leven. Is het een aaneenrijging van ongerelateerde gebeurtenissen of hebben voorvallen misschien iets met elkaar te maken? Hebben ze ons iets te zeggen? Gaan we onze levensweg alleen of zijn er onzichtbare metgezellen? Er wordt een verhaal gebracht door rasverteller Ignaz Stegeman, geestelijke. Clarine Campagne, AViN bestuurslid, gaat dynamisch met ons aan de slag, Gerarda Geerligs, euritmiste, brengt ons in beweging, Agnes de Kok, beeldend kunstenaar, maakt in alle vroegte ter plekke een ‘installatie’ waaraan we het thema kunnen beleven; ze wordt daarbij op de trompet  begeleid door Anita van Soest. Verder is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat we de dag ons heeft gebracht.

Locatie: Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034 PT Rotterdam. Genoeg parkeergelegenheid.

Tijd: 10.00 – 15.30. Inloop vanaf 09.30.

Aanmelden: Lida Veringmeier, E: lidaveringmeier230@gmail.com, T: 06 412 77 474.                              ,

Deelname: € 25 incl. koffie, thee, lekkers, soep. Graag zelf brood meenemen.

Over te maken op NL 45 TRIO 0212 2803 33 t.n.v. van Antroposofisch Huis, o.v.v. seminar. Na ontvangst is uw aanmelding definitief.