14 mei: 100 jaar Christengemeenschap in Driebergen

Print this entry

14 mei 2022 Conferentie ter gelegenheid van 100 jaar de Christengemeenschap op Antropia in Driebergen met Peter Selg – Christengemeenschap en antroposofie: wat staat ons te doen?

De Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging in Nederland organiseren gezamenlijk een conferentie bij het eeuwfeest van de Beweging tot religieuze vernieuwing. Op deze dag kijken we zowel terug als vooruit. Peter Selg, die al jaren onderzoek doet naar de impulsen die ten grondslag liggen aan de Christengemeenschap, zal in twee lezingen dit thema toelichten. Daarbij plaatst hij deze stichting in het grote 

tijdsverband van de twintigste eeuw. Daarnaast gaan we in een reeks van werk- en gespreksgroepen op zoek naar mogelijkheden om vruchtbaar met elkaar te kunnen samenwerken in de twee bewegingen – ieder vanuit haar of zijn eigen discipline. We streven ernaar dat in iedere groep zowel de Christengemeenschap als de antroposofie is vertegenwoordigd. De dag wordt afgerond met een interview met Peter Selg en een cultische dagsluiting. 

Peter Selg zal twee voordrachten houden:

‘Die Wiederkunft des Christus im Ätherischen und die Gründung der Christengemeinschaft’.  

‘Wie sah Rudolf Steiner das Verhältnis der Anthroposophie und der Anthroposophischen Gesellschaft zur Christengemeinschaft?’ 

Verder zijn er diverse werk- en gespreksgroepen.

Aanmelden voor deelname aan de conferentie kan via onze website. www.100jaarchristengemeenschap.org

De kosten, inclusief koffie, thee, sap en lunch zijn: 

€ 50,- Minimum bijdrage 

€ 70,- Standaard bijdrage 

€ 100,- Steunbijdrage. 

Het is ook mogelijk om aan de conferentie deel te nemen via een online livestream vanaf € 20,-