13 okt, 11.45, De aarde is van iedereen! TONEELSTUK

Print this entry

Zondagmorgen 13 oktober om 11.45 uur in de kerk

Onder de titel ‘De aarde is van iedereen’ brengt Stichting Grondbeheer i.s.m. Verteltheater De Wisseling een professionele ‘storytelling-voorstelling’ op de planken om mensen bekend en enthousiast te maken voor de herstellende kracht van vrije grond en biodynamische landbouw. De performance is een artistieke oproep om in actie te komen voor de aarde.
Stel je eens voor: een levendig landschap met vruchtbare akkers, weelderige bomen en kleurrijke bloemen waar vogels kwetteren, insecten zoemen, het slootwater en de lucht schoon en fris zijn en waar gezond voedsel wordt geproduceerd. Op een biologisch-dynamische boerderij is dat de dagelijkse praktijk. Het beschikbaar stellen van vrije landbouwgrond voor bio-dynamische boeren en tuinders, wat Stichting Grondbeheer doet, is dan ook een structurele oplossing voor de huidige milieu- en klimaatcrises waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden.
Met de persoonlijke verhalen van een bio-dynamische boer en een oma die vertelt over de levenszin van haar kleinkinderen, aangevuld met de bezielde oer-toespraak van indianenopperhoofd Seattle over het bezitten van grond, willen we mensen laten ervaren dat we via de innerlijke weg van dankbaarheid de toekomst van de aarde in eigen hand kunnen nemen.
We vragen van u een vrijwillige bijdrage, die, na aftrek van de kosten, geheel ten goede komt aan de stichting Grondbeheer.