28 april 20.00 uur Gemeentevergadering

by rotterdam | 5 april 2021 17:15

Gemeentevergadering, 28 april 20.00 uur

Op deze halfjaarlijkse vergadering wordt het reilen en zeilen van onze gemeente besproken. De jaarrekening 2020, die een positief resultaat laat zien, wordt ter goedkeuring aangeboden. Er staan voor de Rotterdamse gemeente belangrijke onderwerpen op de agenda. Agenda en stukken ontvangen jullie enkele weken van tevoren. Van harte welkom!

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2021/04/05/28-april-20-00-uur-gemeentevergadering/


23 mei 11.45 uur ‘Het Pinkstervuur van Thomas’

by rotterdam | 5 april 2021 17:15

‘Het Pinkstervuur van Thomas’, 23 mei 11.45 uur

Op deze Pinksterzondag staan we stil bij de weg van één van de Apostelen. Hij die ook voortleeft in de uitdrukking ‘ongelovige Thomas’, doorkruiste als apostel heel veel landen en culturen om tot in het verre India ‘het evangelie van de vrede’ uit te dragen.

Het convent

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2021/04/05/23-mei-11-45-uur-het-pinkstervuur-van-thomas/


23 mei 9.15 uur Pinksterviering voor de kinderen

by rotterdam | 5 april 2021 17:14

Pinksterviering voor de kinderen, 23 mei 9.15 uur

Nadat de hele weg is afgelegd van Advent tot Pasen en Hemelvaart is Pinksteren van oorsprong het feest van een nieuwe gemeenschap. Het is ook een feest van innerlijke warmte en licht dat tot uitdrukking komt in de vlammen. Wij vieren dit feest op een ingetogen manier: de kinderen ontsteken twaalf kaarsen waarbij iedereen in stilte denkt aan een dierbaar mens die om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn. En we voelen keer op keer hoe de kring wijder en wijder wordt.

De jaarfeestengroep

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2021/04/05/23-mei-9-15-uur-pinksterviering-voor-de-kinderen/


25 april en 9 mei 11.45 uur Tussen Pasen en Hemelvaart

by rotterdam | 5 april 2021 17:14

Tussen Pasen en Hemelvaart, 25 april en 9 mei 11.45 uur

In twee inleidingen op zondag na de mensenwijdingsdienst spreekt Hilde Cauwenbergh over de Mitrasmysteriën en de relatie die ze ziet met de ontmoetingen van de leerlingen met de Verrezene tussen Pasen en Hemelvaart. Op 25 april gebeurt dit met behulp van lichtbeelden van misschien minder bekende afbeeldingen van de Mitrascultuur. In het tweede gedeelte op 9 mei wordt de aandacht gericht op de ontmoetingen van de Verrezene met de leerlingen.

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2021/04/05/25-april-en-9-mei-11-45-uur-tussen-pasen-en-hemelvaart/


11 april Jeugdwijding

by rotterdam | 5 april 2021 17:13

Jeugdwijding, 11 april

De jeugdwijding is voor kinderen van veertien jaar en wordt altijd in de Paastijd voltrokken. Het is het enige sacrament dat zo specifiek in een bepaalde tijd van het jaar wordt geplaatst. Op de weg door het leven komt ieder mens gebeurtenissen tegen die hem ‘nieuw leven’ schenken en dingen die vragen om ze los te laten, er afscheid van te nemen. Dit zijn uitdrukkingen van leven en dood die in het leven werken. Ze geven verdriet en vreugde. Bij volwassen worden hoort dat je leert te accepteren dat zowel vreugde als leed een heel eigen plaats hebben in het leven van jezelf en van anderen. Dat deze twee zelfs helpers zijn op onze levensweg. In de jeugdwijding ontvangen de kinderen een zegen voor wat ze aan het einde van hun kindertijd steeds meer zullen gaan herkennen als hun eigen weg.

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2021/04/05/11-april-jeugdwijding/


Omgang persoonsgegevens

by rotterdam | 19 december 2020 13:33

De Christengemeenschap Rotterdam legt contactgegevens vast van leden en belangstellenden.

Voor een goede werking van de gemeenschap die we met elkaar vormen zijn individuele gegevens op verzoek vrijelijk beschikbaar voor leden. Ze worden niet verstrekt aan derden.

U kunt zich te allen tijde afmelden als lid. Stuur daarvoor een mail aan:

michaelkerkrotterdam@gmail.com.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

AVG Christengemeenschap Rotterdam[1]

Endnotes:
  1. AVG Christengemeenschap Rotterdam: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/AVG-Christengemeenschap-Rotterdam.pdf

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/19/privacyverklaring/


Jaarrekening

by rotterdam | 19 december 2020 13:31

Jaarrekening Michaelkerk 2018. xlsx[1]

Jaarrekening 2019 Michaëlkerk Rotterdam[2]

Endnotes:
  1. Jaarrekening Michaelkerk 2018. xlsx: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/Jaarrekening-Michaelkerk-2018.-xlsx-1.pdf
  2. Jaarrekening 2019 Michaëlkerk Rotterdam: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/Jaarrekening-2019-Michaëlkerk-Rotterdam-1.pdf

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/19/jaarrekening/


ANBI

by rotterdam | 19 december 2020 13:31

ANBI verklaring Michaelkerk Rotterdam[1]

Endnotes:
  1. ANBI verklaring Michaelkerk Rotterdam: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/files/ANBI-verklaring-Michaelkerk-Rotterdam.pdf

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/19/anbi/


7-11 oktober 2022 – 100 jaar Christengemeenschap Een wereldwijde conferentie in Dortmund

by rotterdam | 12 december 2020 17:13

Nieuwsbrief MICHAELI 2020

De sacramenten, ook het sacrament van het altaar, waren bij ons al meermaals het thema. In vorige nieuwsbrieven schreven Volker Harlan en Michael Bruhn daarover. Ditmaal treft u bijdragen aan van Anastasiia Mazur en Tom Ravetz. En binnenkort bijdragen van Michael Debus en Ulrich Meyer.
In de to-do-lijst aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u de titel, het motto en de oproep voor onze conferentie.

To-do-lijst van de conferentie in 2022
Tot nu toe noemden we ons jubileum “conferentie 100 jaar Christengemeenschap”, wat echter nog geen titel, geen motto, geen oproep is. Op zoek daarnaar loont het de moeite eens terug te kijken naar vroegere, grote conferenties. Zo was er in 1997 in Hamburg de conferentie INICIO (begin), BREAKTHROUH (doorbraak) en AUFBRUCH (in beweging komen). In 2010 in Dortmund heette de conferentie FUTURE NOW (toekomst nu). Deze reeks wordt voortgezet met de conferentie in 2022.

De voorstellen voor een titel uit meerdere dicussie-rondes vindt u in de CG-2022-nieuwsbrieven van Pasen en St. Jan. Daar zijn ze ter illustratie als het ware op een schoolbord afgebeeld. Tijdens de bijeenkomst van het grote planningsteam op 3 oktober 2020 willen we de titel van de conferentie vastleggen. En op de volgende bijeenkomst van het grote planningsteam op 21 november 2020 het werken aan de inhoudelijke invulling voortzetten.

Een pregnante titel is op zichzelf nog niet alles. De ontmoetingen van de mensen, de uitwisseling is dat, wat deze conferentie vooral moet kenmerken. Om daarna nog uit deze dingen te kunnen putten is een zorgvuldige voorbereiding van belang. Daarvoor is samenwerking van alle betrokkenen nodig!

Tot aan de conferentie hebben we nog twee jaar de tijd om verbindingen en contacten te leggen. We kunnen gelijkgestemden vinden, partnerschappen tussen gemeenten vormen, ook over landsgrenzen heen. We kunnen deelnemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten van de conferentie, maar ook verlerlei conferenties van de Christengemeenschap bezoeken. Een dergelijk wereldwijd proces zouden we na de conferentie kunnen voortzetten in de geest van een voortdurende vernieuwing.

Wij allen kunnen inhoudelijke thema’s, die we belangrijk vinden, die we altijd al wilden bespreken en die we met elkaar willen bereiken. Veel thema’s zijn al in onze documenten op www.cg-2022.org gepresen- teerd.

Nog meer thema’s en discussies zijn heel welkom, vooral in onze twee interactieve media.
In ons internet-forum kunt u met ons en vele anderen van gedachten wisselen over ideeën, denkbeelden, wensen, zorgen, en nog veel meer betreffende 100 jaar Christengemeenschap. Het tweetalige (Duits-Engels) CG-2022 journaal “Dies bewegt uns. This moves us. Dit beweegt ons” is een pdf-docu-ment dat u kunt aanvragen via newsletter@cg-2022.org . Daar hebben tot nu toe 38 leden opgeschreven, wat zij voor de toekomst van de Christengemeenscha belangrijk vinden. Nog meer bijdragen zijn van harte welkom en zullen in de uitgave van voorjaar 2021 worden opgenomen. Het bijzondere van dit journaal is dat elke lezer in dit pdf- document eigen commentaren kan toevoegen. Zo kan een gedocumenteerd discussieproces ontstaan. Mocht u met een dergelijk interactief computergebruik niet vertrouwd zijn, dan kunt u natuurlijk een e-mail sturen naar newsletter@cg- 2022.org of een traditionele brief naar ons conferentiebureau: Mergelweg 31, D-42781 Haan. Uw bijdrage is in elke vorm zeer welkom.

Wolfgang Jaschinski, Publiciteit voor CG 2022

https://cg-2022.org/wp/[1]

Endnotes:
  1. https://cg-2022.org/wp/: https://cg-2022.org/wp/

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/12/7-11-oktober-2022-100-jaar-christengemeenschap-een-wereldwijde-conferentie-in-dortmund/


Financiën

by rotterdam | 12 december 2020 16:53

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellende zijn de enige financiële basis voor het bestaan van De Christengemeenschap Rotterdam. Uw bijdragen kunt u overmaken aan:

Beide ten name van De Christengemeenschap Rotterdam.

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/2020/12/12/financien/