Periodiek Aan de stroom

by rotterdam | 1 december 2018 14:52

Op zaterdag 1 december, de dag voor Advent, is een kleine periodiek, genaamd Aan de stroom, van start gegaan. Dit is een initiatief van Ignaz Stegeman en Hilde Cauwenbergh, beiden priesters van de Michaelkerk in Rotterdam-Blijdorp, beiden lid van de Antroposofische Vereniging en diep verbonden met de antroposofie.

Zij zijn hiertoe gekomen omdat na een periode van ziekte iemand de behoefte uitsprak naar een ‘geestelijk opstekertje’ in de vorm van regelmatig toegezonden korte teksten, gedachten, gedichten, gebeden of spreuken. Aan die wens wordt gehoor gegeven in de vorm van een kleine periodiek, die in principe om de veertien dagen wordt toegezonden aan allen die hier prijs op stellen. De naam Aan de stroom vindt aansluiting bij o.a.  de levensstroom waaruit de teksten stammen en de situering van Rotterdam aan de Maas.De teksten zullen veelal zijn gerelateerd aan de jaarfeesten. Voor het religieuze leven thuis met de kinderen worden ook enkele tafelspreuken of -gebeden aangereikt.

Ideeën voor Aan de stroom zijn altijd welkom, u kunt deze mailen aan: ignazstegeman@hotmail.com[1] of cauwenberghhilde@hotmail.com[2]
[3]Indien u de kleine periodiek zou willen ontvangen, kunt u uw wens mailen aan een van beidien.
[3]

Aan de stroom verschijnt in principe elke veertien dagen. In sommige perioden, bv. de adventstijd,  wordt de periodiek elke week verstuurd. In de zomervakantietijd zal de frequentie lager liggen.

 

Endnotes:
  1. ignazstegeman@hotmail.com: mailto:ignazstegeman@hotmail.com
  2. cauwenberghhilde@hotmail.com: mailto:cauwenberghhilde@hotmail.com

  3. : mailto:cauwenberghhilde@gmail.com

Source URL: https://rotterdam.christengemeenschap.nl/periodiek-aan-de-stroom/