Hoera, we kunnen gaan bouwen!

Print this entry

Eindelijk is het zover, de Michaëlkerk heeft de benodigde grond verworven om haar bouwplannen te gaan realiseren. In november 2021 werden de eerste stappen gezet in het formele proces om de grond te verwerven. Over de aankoopprijs was al wel een akkoord, maar dan komt al het papierwerk en daarin waren enkele hindernissen te nemen. 

Op vrijdag 18 maart vond de overdracht van de grond plaats. En nu, als je dit leest, zijn de garageboxen al gesloopt en wordt het terrein, inclusief ons stukje grond, voorbereid voor de eerste palen in de grond. En dan komt het leuke werk: samen bouwen aan onze uitbreiding.

Bouwgroep en bestuur zullen jullie de komende maanden met een ‘Bouwbrief’ op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang. In onze gemeentezaal is een bouwhoek ingericht waar je door middel van foto’s de voortgang kunt zien. Daar kun je ook stenen kopen voor de nieuwe ruimte. Daar zijn er 2.000 voor nodig en ieder kan een steentje bijdragen! Een steen kost € 5,-. 

Zo metselen we samen onze nieuwe ruimte!