Zondagsdienst voor de kinderen

Print this entry

Eenmaal per veertien dagen is er, voorafgaand aan de mensenwijdingsdienst , om 10.00 uur een zondagsdienst voor de kinderen. Daaraan voorafgaand wordt een verhaal verteld, van 9.30 – 09.55 voor twee groepen, namelijk aan kinderen van klassen 1-3/groepen 3-5 en aan kinderen van klassen 4 -6/groepen 6-8. Daarna wordt er in de gemeentezaal geoefend met het lied dat de kinderen tijdens deze dienst zingen. De dienst duurt een klein kwartier.

De zondagsdienst geeft het kind de mogelijkheid naast elkaar voor het altaar te staan en het rituaal in zich op te nemen. De kinderen kunnen het alledaagse onrustige leven voor een moment loslaten en de stilte en de innerlijkheid van de geestelijke werkelijkheid beleven.

Een oud spreekwoord zegt dat het verstand altijd iets anders wil, maar het hart steeds hetzelfde. Aan dat laatste appelleert de zondagsdienst voor de kinderen met zijn ritmische herhaling. De teksten die klinken, zijn doordrongen van eerbied voor de natuurrijken boven ons, onder ons en om ons heen.

Door de priester wordt gewezen op God de Vader, op Christus en op de Heilige Geest, er wordt een gemeenschappelijk gebed gesproken, er volgt een zegen voor de kinderen en er wordt uit het evangelie gelezen en een lied gezongen. Tot slot wordt uitgesproken dat de kinderen in hun innerlijk mogen bewaren wat  zij op deze plek hebben gehoord.

Met Kerst heeft de dienst voor de kinderen heeft een heel eigen vorm waarin met bijzondere woorden de geboorte van het Jezuskind wordt beschreven, dat ooit de Christus zal worden.

Als volwassene kun je verwonderd zijn over de diepe inhouden van de woorden die in deze sobere viering tot de kinderen worden gesproken; die woorden zijn te beschouwen als zaaigoed dat ooit vrucht moge dragen.

Jongere broertjes en zusjes zitten met hun ouders/verzorgers op de banken in de kerkruimte, evenals belangstellenden die deze dienst willen volgen, vaak als opmaat voor de mensenwijdingsdienst die om 10.30 uur begint.